Sněmovní tisk 41
Návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 41/0 dne 27. 8. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 90).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 41/3, který byl rozeslán 12. 12. 1996 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 199).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/3, dokument 1997/3/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing.  Zdeněk Babka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Jiří Liška), Ústavně-právní výbor (Jan Voráček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 19970/504, které bylo rozdáno jako tisk 1997/3/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/504, které bylo rozdáno jako tisk 1997/3/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/501, které bylo rozdáno jako tisk 1997/3/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 1997.

Zákon vyhlášen 21. 2. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 3 pod číslem 12/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Policie, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, veřejná správaISP (příhlásit)