Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 7. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 7. schůze, 20. prosince 1996

Předchozí část(Schůze byla opět zahájena v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


58. Návrh Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno na prodloužení lhůty, do níž je jmenovaná komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně

Poslanec Václav Exner


59. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na prodloužení lhůty k projednání návrhu poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 25) ve výborech Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jiří Vlach


60. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole vládního programu

Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Předseda PSP Miloš Zeman
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Gross


61. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 56) - třetí čtení

Poslanec Josef Holub
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Holub
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Josef Holub


60. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole vládního programu

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Stanislav Gross


62. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 28) - třetí čtení

Poslanec Václav Exner
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Vlasta Hrůzová


63. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům (sněmovní tisk 21) - třetí čtení

Poslanec Josef Holub
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Holub


64. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 22) - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Holub
Poslanec Karel Vymětal


65. Vládní návrh zákona o státním podniku (sněmovní tisk 23) - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Místopředseda vlády ČR Josef Lux


66. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (sněmovní tisk 41) - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Plachý


67. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (sněmovní tisk 54) - třetí čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach


68. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o další účasti České republiky při mírových operacích na území Bosny a Hercegoviny (sněmovní tisk 106)

Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Petr Šimůnek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Vacek
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 14.13 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.22 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Krejsa


69. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. (sněmovní tisk 34) - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Ondřej Huml
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Ondřej Huml
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jan Černý
Poslanec Ondřej Huml


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. (sněmovní tisk 35) - třetí čtení

Poslankyně Milada Emmerová


71. Vládní návrh zákona o léčivých a o změnách a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 50) - třetí čtení

Poslankyně Milena Kolářová


72. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volné žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 33) - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jan Černý
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Libor Ambrozek


73. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích (sněmovní tisk 43) - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Karel Mach
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze skončena v 17.10 hodin.)


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP