Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 5. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 5. schůze, 4. října 1996

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


20. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., podle sněmovního tisku 16 a 16/1 - prvé čtení

Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Vik
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Honajzer


21. Návrh poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv, podle sněmovního tisku 25 - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dušan Kulka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona České národní rady č. 14/1993 Sb., podle sněmovního tisku 27 - prvé čtení

Ministr hospodářství ČR Jaromír Schneider
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Josef Holub
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Holub
Poslanec František Brožík
Ministr hospodářství ČR Jaromír Schneider
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Maňásek


28. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 28 - prvé čtení

Ministr hospodářství ČR Jaromír Schneider
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Josef Holub
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Grégr
Ministr hospodářství ČR Jaromír Schneider
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ivan Mašek


29. Vládní návrh zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 31 - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jan Bláha


23. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, podle sněmovního tisku 21 - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Karel Vymětal


24. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 22 - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Ullmann


25. Vládní návrh zákona o státním podniku, podle sněmovního tisku 23 - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslankyně Květoslava Kořínková


26. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 56 - prvé čtení

Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Karel Mach
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Vladimír Laštůvka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub


30. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volné žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 33 - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Černý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Václav Grulich
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Černý
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Josef Krejsa
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 12.28 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.03 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Robert Kolář


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb., podle sněmovního tisku 34 - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Ondřej Huml
Poslanec Jan Černý
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., podle sněmovního tisku 35 - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Vladimír Špidla


33. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 50 - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Jan Černý
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslankyně Milena Kolářová
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena ve 14.40 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 14.57 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 42 - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Václav Krása


35. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), podle sněmovního tisku 46 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 52 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Milan Ekert


37. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 53 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jan Černý
Poslanec František Novák
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Karel Machovec


38. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích), podle sněmovního tisku 38 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda
Poslanec Michal Prokop


39. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 43 - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Martin Říman
Poslanec Karel Sehoř


40. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 49 - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Martin Říman
Poslanec Josef Holub


41. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 41 - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Josef Krejsa
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jaroslav Plachý


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, podle sněmovního tisku 54 - prvé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Milan Uhde
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jaroslav Orel
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena v 16.58 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP