Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

2. volební období

199

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze 7. schůze 20. prosince 1996

k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 41/ - třetí čtení

Poslanecká sněmovna

vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle sněmovního tisku 41, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Miloš Zeman v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Jaroslav Orel v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP