Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 7. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 7. schůze, 11. prosince 1996

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 (sněmovní tisk 60) - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vilém Holáň
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Eva Fischerová
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Pavel Šafařík
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Vacek
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Václav Exner
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Daniel Kroupa
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec František Novák
Poslanec Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 13.34 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


8. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (sněmovní tisk 41) - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Vojtěch Filip
Pan poslanec Vrcha navrhl, abychom vrátili návrh zákona k novému projednání do výboru
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Oldřich Vrcha
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (sněmovní tisk 54) - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jaroslav Orel


10. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém (sněmovní tisk 14) - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jan Černý
Poslanec Vojtěch Filip


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. (sněmovní tisk 34) - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Černý
Poslanec Ondřej Huml
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Jan Černý
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Ondřej Huml


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. (sněmovní tisk 35) - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Taťána Jirousová


13. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 50) - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslankyně Milena Kolářová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Josef Ullmann
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jan Černý
Poslankyně Taťána Jirousová
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský


14. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích (sněmovní tisk 43) - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec František Brožík
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Karel Sehoř


15. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 49) - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jindřich Nehera


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (sněmovní tisk 36) - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Radim Turek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Tomáš Březina
Poslanec František Čech
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18.19 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP