Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Ondřej Benešík

Celkem nalezeno 48 dokumentů. (1. strana, celkem 3 strany)

KódReferenceNázevStav
 6407/21COM(2021) 70 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslemProjednáno a přijato usnesení
 6118/21COM(2021) 2 finalJoint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions - Renewed partnership with the Southern Neighbourhood - A new Agenda for the Mediterranean - Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovené partnerství s jižním sousedstvím - Nová agenda pro StředomoříProjednáno a přijato usnesení
14337/20COM(2020) 857 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie Evropskou komisí a uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energiiProjednáno a přijato usnesení
14336/20COM(2020) 856 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem UnieProjednáno a přijato usnesení
14335/20COM(2020) 855 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem UnieProjednáno a přijato usnesení
13701/20JOIN(2020) 22 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Nová agenda EU a USA pro globální změnuProjednáno a přijato usnesení
13251/20COM(2020) 744 finalProposal for A Joint Employment Report from the Commission and the Council - Návrh společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanostiProjednáno a přijato usnesení
13059/20COM(2020) 745 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva mechanismu varování 2021 (vypracovaná v souladu s články 3 a 4 nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy)Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
12115/20COM(2020) 690 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2021 - Vitální Unie v křehkém světěProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11608/20COM(2020) 660 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2020 Communication on EU enlargement policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU za rok 2020Projednáno a přijato usnesení
10887/20COM(2020) 575 finalSdělení Komise - Roční strategie pro udržitelný růst 2021Projednáno a přijato usnesení
10010/20COM(2020) 605 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii bezpečnostní unie EUProjednáno a přijato usnesení
 9262/20COM(2020) 272 finalZpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamentyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8174/20COM(2020) 503 finalDoporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2020 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2020Projednáno a přijato usnesení
 7065/20COM(2020) 440 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Upravený pracovní program Komise na rok 2020Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 6779/20COM(2020) 93 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Identifikace a řešení překážek pro jednotný trhProjednáno a přijato usnesení
 6778/20COM(2020) 94 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhuProjednáno a přijato usnesení
 5652/20COM(2020) 37 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2020: Unie, která si klade vyšší cíleProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5513/20COM(2020) 27 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Plánování konference o budoucnosti EvropyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5035/20COM(2019) 653 finalNávrh společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční strategii udržitelného růstu 2020Vzato na vědomí bez projednávání

123ISP (příhlásit)