Dokument EU 9262/20

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
/kód dokumentu 9262/20, COM(2020) 272 final/

Přílohy dokumentu

e0926220cs.pdf
e0926220cs.docx (Dokument DOCX, 654 KB)
e0926220cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 535 KB)
e0926220cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 105 KB)ISP (příhlásit)