Dokument EU 10010/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii bezpečnostní unie EU
/kód dokumentu 10010/20, COM(2020) 605 final/

Přílohy dokumentu

e1001020cs.pdf
e1001020cs.docx (Dokument DOCX, 150 KB)ISP (příhlásit)