(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Jenom pro upřesnění. V případě, že by paní poslankyně Černochová nebyla úspěšná se svým návrhem, tak byste potom přeskočil jako první bod? Tam totiž není žádný pevně zařazený, v tu středu odpoledne, tak pak byste byl první odpoledne. Ano? Dobře, děkuji.

Nyní se z místa hlásí pan poslanec Martin Lank, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si navrhnout vyřazení bodu číslo 20, je to sněmovní tisk 495, zákon o bezpečnostní činnosti.

Původně máme tento bod navržený jako druhý bod zítra odpoledne. Ohledně tohoto zákona existuje mnoho rozporů a lze očekávat velmi dlouhou rozpravu. Když jsem komunikoval s kolegy z ostatních poslaneckých klubů, tak to vypadá, že těch proslovů by bylo opravdu hodně. Proto bych navrhoval, abychom tento zákon neprojednávali pod tlakem, protože máme před sebou ještě nějakých dalších deset bodů, které, myslím, tady většina kolegů považuje za podstatně důležitější. Myslím, že většina z vás má zkrátka na jednání ve středu odpoledne body, které považuje za důležitější, a je tady reálné riziko, že bez toho vyřazení se na ně nedostane.

Takže ještě jednou, po domluvě s kolegy z ostatních klubů navrhuji, abychom zákon o bezpečnostní činnosti z programu této schůze vyřadili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Takže vyřadit z pořadu schůze? (Ano.) Děkuji. Nyní se hlásí s návrhem pan místopředseda Gazdík.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Dovolte mi, abych přišel s návrhem na pevné zařazení bodu 103, což je škoda způsobená provozem vozidla, je to třetí čtení, sněmovní tisk 1019, a to zítra jako třetí bod po prvních dvou pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Ptám se, zda má ještě někdo nějaký návrh na změnu či doplnění pořadu schůze. Ještě doplnění ze strany pana místopředsedy. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se. Tam jsou z grémia načtené tři body, tudíž jako čtvrtý bod zítřejšího jednání po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, značím si. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, už nikoho dalšího nevidím.

Přečtu několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Olga Havlová mezi 16. a 19. hodinou z důvodu jednání a omlouvá se pan poslanec Jaroslav Klaška z dnešního jednání do 16 hodin bez udání důvodu.

Než se pustíme do hlasování, dovolte mi, abych v tuto chvíli přivítal nového pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Stanislava Štecha, který je tu dnes v této své roli poprvé. (Potlesk.) Přejeme mu, ať se nám tu s námi daří.

Nyní tedy přistoupíme k jednotlivým hlasováním. Jako první budeme hlasovat návrh pana předsedy Kalouska na zařazení... Pardon. Zpět. Nejprve hlasovat o grémiu. Ptám se, zda je zájem, abychom hlasovali o jednotlivých bodech, nebo zda můžeme hlasovat o návrhu z grémia jako celku. (Nikdo se nehlásil.)

 

Takže se vypořádáme s návrhem grémia jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 2. Přihlášeno 160 poslanců, pro 142, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy už, jak jsem avizoval, k jednotlivým návrhům.

 

Nejprve tedy návrh pana předsedy Kalouska, abychom zařadili bod, který se nazývá Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k brutálnímu potlačení demonstrací v Rusku 12. června tohoto roku, a to jako první dnešní bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3. Přihlášeno 158, pro 46, proti 61. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat návrh pana poslance Karla Fiedlera, který navrhuje zařadit sněmovní tisk 1074. Nejprve budeme hlasovat o tom, aby byl zařazen dnes jako první bod po zákonech vrácených Senátem.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 4. Přihlášeno 163 poslanců, pro 28, proti 61. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní k tomuto návrhu budeme hlasovat alternativně jeho pevné zařazení jako první bod v úterý 11. 7.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5. Přihlášeno 164 poslanců, pro 26, proti 60. I tento návrh byl zamítnut.

 

Dále je zde návrh pana poslance Fiedlera na zařazení nového bodu na pořad jednání této schůze s názvem Informace vlády k podmínkám těžby lithia v České republice a následně, aby po zařazení byl tento bod zařazen k jednání ve čtvrtek 29. 6. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 6. Přihlášeno 164 poslanců, pro 79, proti 56. Tento návrh byl zamítnut.

 

Vzhledem k zamítnutí pan poslanec Fiedler navrhuje alternativní zařazení na čtvrtek 13. 7. pevně v 11 hodin.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7. Přihlášeno 163 poslanců, pro 79, proti 58. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní je zde návrh pana kolegy Augustina Karla Andrle Sylora, aby byl zařazen bod 170, tisk 940, ve čtvrtek 29. 6. jako první po pevně zařazených bodech, a jedná se o den narození Karla IV.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 8. Přihlášeno 162, pro 49, proti 59. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koníčka, který navrhl zařadit nový bod. Jedná se o prvé čtení sněmovního tisku 738, je to novela zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 9. Přihlášeno 163 poslanců, pro 52, proti 73. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP