Sněmovní tisk 1074
Novela z. o investičních pobídkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Ing. Karel Fiedler předložil sněmovně návrh zákona 29. 3. 2017.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1074/0 dne 30. 3. 2017.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 4. 2017. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2017 jako tisk 1074/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 382/17, PID KORNAL7AHP3R.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: cenné papíry, daňový základ, investice, investiční podpora, podpora investic

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)