(15.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nyní budeme hlasovat o návrzích pana poslance Okamury. Nejprve zařazení nového bodu, projednání a informace o okolnostech projednání případu Diag Human v Lucembursku, o arbitráži, jestli to mohu takhle, jak jsem to volně zachytil, ten název, tlumočit.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno 163 poslanců, pro 23, proti 73. Návrh přijat nebyl.

 

Dalším návrhem pana poslance Okamury je zařadit nový bod, a to bod sněmovní tisk 559 o referendu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno je 162 poslanců, pro 51, proti 72. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Třetím návrhem pana poslance Okamury je zařadit do pořadu jednání této schůze sněmovní tisk 985, novela trestního zákoníku.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 12, přihlášeno je 163 poslanců, pro 4, proti 87. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní se dostáváme k návrhům paní poslankyně Černochové. Bude-li souhlasit, tak bychom hlasovali vždy podle tisku, vždy alternativně, vždycky tisk a jsou tam dva termíny. Takže nejprve sněmovní tisk 1094. (Reakce na ohlasy z pléna.) Ano, takže napřed projdeme vždycky jeden tisk a tři termíny.

 

Takže nejprve sněmovní tisk 1094 zařadit pevně dnes po zákonech vrácených Senátem.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno je 163, pro 34, proti 83. Návrh přijat nebyl.

 

O stejném tisku tedy budeme hlasovat, aby byl zařazen ve středu 28. 6. jako první bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 14, přihlášeno je 164 poslanců, pro 37, proti 89. Ani tento návrh přijat nebyl.

 

Třetím návrhem k tomuto tisku bylo, aby byl pevně zařazen v pátek 30. 6. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 15, přihlášeno 165 poslanců, pro 88, proti 55. Tento návrh byl přijat.

 

Další tisk navržený paní poslankyní Černochovou je tisk 1041 a ten by měl být zařazen nejprve opět po zákonech vrácených Senátem, tedy dnes.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 16, přihlášeno 164 poslanců, pro 20, proti 86. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní budeme hlasovat o zařazení tohoto tisku ve středu jako první bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 17, přihlášeno 165 poslanců, pro 21, proti 91. Tento návrh přijat nebyl.

 

A do třetice budeme hlasovat o zařazení tohoto tisku v pátek 30. 6. po pevně zařazených bodech a po tom bodu, který už byl odhlasován.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 18, přihlášeno 165 poslanců, pro 71, proti 45. Tento návrh nebyl přijat.

 

A dostáváme se k tisku číslo 956, prvé čtení, ústavní zákon. Jedná se o vysílání na zahraniční operace. První je, zda návrh zařadit po zákonech vrácených Senátem dnes.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 19, přihlášeno 165 poslanců, pro 45, proti 78 Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme tedy hlasovat, aby tento tisk byl zařazen jako první bod tuto středu jako první v odpoledním jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 20, přihlášeno je 165 poslanců, pro 44, proti 74. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu po pevně zařazených a jednom, který byl schválen paní poslankyni Černochové, v pátek 30. 6.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 21, přihlášeno 165 poslanců, pro 52, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Marty Semelové, která navrhuje zařazení nového bodu, jehož název bude přesně Prodej bytů - Písnice.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu na pořad této schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 22, přihlášeno 162 poslanců, pro 60, proti 56. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP