(15.30 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále paní poslankyně Marta Semelová navrhuje zařazení bodů sněmovní tisk 1078 a sněmovní tisk 780. A oba tyto body na odpoledne jako první odpoledního jednání ve středu 28. 6.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 23, přihlášeno 164 poslanců, pro 36, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Dále zde máme návrh pana poslance Opálky, který navrhuje zařadit sněmovní tisk 392 na pořad jednání do bloku prvních čtení. Jedná se o zákon o pojistném na sociální zabezpečení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 24, přihlášeno 165 poslanců, pro 42, proti 77. Návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Kolovratníka, abychom k již pevně zařazeným volebním bodům tuto středu ve 12.45 jako první předřadili ještě návrh - ten bod se bude jmenovat změna v orgánech Poslanecké sněmovny - volební bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 25, přihlášeno 165 poslanců, pro 144, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Dále zde máme návrh pana poslance Votavy, abychom k bodu 172, státní závěrečný účet za rok 2016, sněmovní tisk 1106, protože je zde překážka a není možné jej projednat, abychom ho vyřadili z této schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 26, přihlášeno 165, pro 150, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále zde máme návrh pana poslance Bohuslava Svobody, který navrhuje zařadit sněmovní tisk 1086. Jedná se o novelu zákona 95/2004 Sb., a to ve středu 28. 6. Vzhledem k tomu, že žádné hlasování nebylo úspěšné o předřazení, tedy to bude první bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování kapitánce, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

hlasování 27 přihlášeno 165 poslanců, pro 76, proti 54. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále zde máme návrh pana poslance Martina Lanka, který navrhuje bod číslo 20, tisk 495, vyřadit z této schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 28, přihlášeno je 164 poslanců, pro 145, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

A konečně posledním předneseným návrhem byl návrh pana místopředsedy Gazdíka, abychom bod 103, sněmovní tisk 1019, zařadili zítra jako čtvrtý bod... Vzhledem k tomu, že z grémia byl odsouhlasen bod číslo 5, takže bude to po bodu číslo 5, pro upřesnění, ano, aby byl zařazen? (Souhlas.) Takže zůstává čtvrtý, ale je po bodu 5, abychom měli jasno.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 29, přihlášeno 164, pro 73, proti 28. Tento návrh přijat nebyl.

 

A nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 59. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pořadu schůze. Kdo je proti?

Přihlášeno 164 poslanců, pro 100, proti 3. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů zamítnutého a vráceného Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorkám Renatě Chmelové a Jitce Seitlové, senátorům Michaelu Canovovi, Jiřímu Dienstbierovi, Václavu Chaloupkovi, Václavu Láskovi, Miroslavu Nenutilovi, Jiřímu Růžičkovi, Jaroslavu Větrovskému a Miloši Vystrčilovi v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorek a senátorů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 31, přihlášeno je 164 poslanců, pro 122, proti 3. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

Než přistoupíme k projednání dalšího bodu, přečtu omluvu. Pan poslanec Karel Fiedler se omlouvá z pracovních důvodů 27. 6. od 16.00 do konce jednacího dne.

A nyní, než přistoupíme k dalším bodu, předávám řízení schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Paní poslankyně Věra Kovářová ruší omluvu dnes od 15.15.

 

Přejdeme k prvnímu bodu našeho programu a tím je

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 990/4/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 990/5. Vítám mezi námi pana senátora Václava Lásku. Vítejte, pane senátore.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřil nejprve - promiňte, pane senátore - nejprve pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, o vaše vyjádření. Prosím, pane ministře, máte slovo ***
Přihlásit/registrovat se do ISP