Sněmovní tisk 495
Vl.n.z. o bezpečnostní činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 495/0 dne 27. 5. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1028/14, PID KORN9JGCREHP.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Bronislav Schwarz a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 20. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1191).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 495/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 495/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 495/3 (pozměňovací návrhy).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 495/4 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 8. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 495/5 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 1. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 495/6 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 7. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 495/7 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 495/8 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 21. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 495/9 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 495/10 (komplexní pozměňující návrh).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4552Bronislav Schwarz10013-13740.doc (47 KB) / PDF (300 KB, 5 stran) 9. 6. 2016 v 12:37:30
5014Helena Válková10475-14645.docx (22 KB) / PDF (295 KB, 3 strany) 5. 10. 2016 v 08:47:46
5890Bronislav Schwarz11351-16041.doc (26 KB) / PDF (190 KB, 1 strana) 28. 2. 2017 v 09:57:22
6455Jana Černochová11916-17033.docx (24 KB) / PDF (223 KB, 2 strany) 24. 5. 2017 v 11:48:41


Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Služby ochranné a bezpečnostní

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnostní služby, předmět podnikání, soukromý sektor, správní kontrola, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)