Sněmovní tisk 940
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: Andrle Sylor A. K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 940/0 dne 25. 10. 2016.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 10. 2016. Vláda zaslala stanovisko 24. 11. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 2016 jako tisk 940/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1481/16, PID KORNAF9JYQI2.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)