(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o stanovisko. (Zpravodaj i ministr stanovisko neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 250, přihlášeno je 151, pro 50, proti 22. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Další pozměňovací návrh je D1 a D2. Tyto návrhy spolu souvisí. Jsou to pozměňovací návrhy paní poslankyně Markové a týkají se odborné údržby a opravy zdravotních pomůcek. Stanovisko pozitivní.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kladné. Pan ministr? (Kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 251, přihlášeno 151, pro 105, proti 10. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Další hlasování je o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro zdravotnictví.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: A stanovisko? (Zpravodaj i ministr kladné.)

V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 252, je v něm přihlášeno 151, pro 148, proti nebyl nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Ano. Všechny pozměňovací návrhy byly hlasovány a nyní bychom měli přejít k návrhu zákona a hlasování jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zdravotnických prostředcích, podle tisku 87, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zeptám se ještě pro formu na stanovisko? (Zpravodaj i ministr kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 253, přihlášeno v něm je 151, pro 147, proti nebyl nikdo. Já konstatuji, že jsme s tímto zákonem vyslovili souhlas a děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já také děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Mihola s přednostním právem, protože faktickou v této fázi nelze uplatnit.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážení kolegové. Jenom technická věc, nebo z jiného soudku, bych řekl. Tam někdo (ukazuje vpravo spíše ke dveřím) - a teď už vidím, že to někdo zase sundal - byl nějaký burčák nebo nějaké takové pitivo. Tak jsem se chtěl jenom zeptat, jestli to někdo nepostrádá nebo co to tam bylo. Bylo to uzavřené, pracovalo to. Ale teď to zmizelo, než jsem přišel sem k tomu pultu. (Smích v sále.) Je to zajímavá situace. Nikdo nevěděl, když jsem se ptal v okolí, kde se to vzalo, a teď se to zase ztratilo. Půllitrová flaška jakoby s burčákem nebo s moštem. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to někdo nepostrádá. Omlouvám se za zdržení. (Veselý rozruch v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já tedy v této souvislosti chci upozornit na zákaz konzumace alkoholických nápojů, kam zcela jistě burčák patří. (Poslanec Mihola před lavicemi vpravo už ukazuje onu půllitrovou lahev naplněnou tekutinou podobnou burčáku nebo moštu.) Aha. (Smích v sále.) Tak já prosím pana předsedu Miholu, aby to zlikvidoval. Protože pokud je to skutečně burčák, tak by to také nemuselo dopadnout úplně dobře a museli bychom uklízet sněmovnu. Takže děkuji panu předsedovi Miholovi za ostražitost. (Veselo, potlesk.)

Prosím pana předsedu klubu KSČM.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Věřme, že výskyt případného alkoholického nápoje případně zrovna u lidovců je jenom náhoda. Ale to jsem nechtěl.

Kolegyně a kolegové, chci jenom připomenout, že tím, jak jsme postupovali v případě té legislativně technické poznámky nebo návrhu, připomínky, řešení, jsme otevřeli tak trošku Pandořinu skříňku a můžeme si myslet, že vznikl precedens, že odteď je úplně jedno, co je vzato za základ projednávání, protože si můžeme načítat, co chceme k čemu chceme. Nicméně respektuji hlasovací většinu. V zájmu toho, aby plynule byl tento jinak velmi dobře napsaný zákon schválen, tak jsme tady docela dost ohnuli jednací řád. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Také děkuji za upozornění a já určitě nechám v této věci zpracovat nějaké stanovisko legislativy, abychom byli příště moudřejší.

 

Nyní tedy otevírám bod

 

123.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 259/ - třetí čtení

Pan ministr Němeček může zůstat a prosím pana zpravodaje, pana poslance Volčíka, aby také zaujal místo. Komplexní pozměňovací návrh vám byl rozdán jako tisk 259/2.

Otevírám v této věci rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Zeptám se pana ministra či pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Pane zpravodaji, prosím, vzhledem k tomu, že je pouze jeden pozměňovací návrh, tak to bude celkem jednoduché. Nejprve budeme tedy hlasovat o onom pozměňovacím návrhu a potom o zákonu jako celku. Souhlasíte s tím, pane zpravodaji? (Zpravodaj souhlasí.) Ano, výborně. V tom případě se zeptám na stanoviska. Pana zpravodaje k onomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.) Dvakrát kladné stanovisko.

 

Zahájím tedy hlasování. Kdo souhlasí s komplexním pozměňovacím návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 254, přihlášeno 152, pro 138, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom mohli hlasovat o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 259, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zeptám se na stanoviska. Pan zpravodaj? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 255, přihlášeno je 153, pro 140, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas, a končím projednávání bodu 123.

 

Budeme pokračovat bodem

 

124.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

Pan ministr je stále na svém místě a prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Bohuslav Svoboda. (Nikdo nepřichází.) Já pana poslance Svobodu nevidím a není ani na seznamu omluvených. Tak bych prosil pana předsedu zdravotního výboru, popř. někoho z klubu ODS, to je alternativa, aby zajistil náhradního zpravodaje. Nebo jestli pan předseda výboru se toho ujme sám, bylo by to asi nejjednodušší. (Předseda zdravotního výboru poslanec Vyzula souhlasí.) Děkuji panu předsedovi Vyzulovi za ochotu. Prosím zaujměte místo u stolku zpravodajů.

Chtěl bych vás informovat, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 260/2.

Otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Hovorky. Pane poslanče, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP