Pátek 26. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

124.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

Pan ministr je stále na svém místě a prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Bohuslav Svoboda. (Nikdo nepřichází.) Já pana poslance Svobodu nevidím a není ani na seznamu omluvených. Tak bych prosil pana předsedu zdravotního výboru, popř. někoho z klubu ODS, to je alternativa, aby zajistil náhradního zpravodaje. Nebo jestli pan předseda výboru se toho ujme sám, bylo by to asi nejjednodušší. (Předseda zdravotního výboru poslanec Vyzula souhlasí.) Děkuji panu předsedovi Vyzulovi za ochotu. Prosím zaujměte místo u stolku zpravodajů.

Chtěl bych vás informovat, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 260/2.

Otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Hovorky. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chci jenom krátce vysvětlit ještě souvislosti s mým pozměňovacím návrhem, který máte pod bodem C, a chci reagovat na to, co zde řekl naposledy pan ministr zdravotnictví. Pan ministr řekl, že pokud by tento pozměňovací návrh byl přijat, tak by došlo k naprostému kolapsu našeho zdravotnictví, protože by ministerstva musela zkontrolovat 120 tisíc dodatků.

Já chci říci k tomu, co poslalo Ministerstvo zdravotnictví, že jenom na VZP je 27 355 dodatků, a to všechno by muselo Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí zkontrolovat, a že tedy z tohoto počtu je 75 % úhradových dodatků individuálních. To znamená, že jsou odchylně od vyhlášky. Já se tedy ptám, pokud je tomu tak, proč se tedy dělá úhradová vyhláška a proč existuje seznam výkonů, když pojišťovny při smlouvách se zdravotnickými zařízeními tímto nejsou vázány. To je naprosto tristní zjištění o tom, jaká je u nás kvalita cenotvorby. V podstatě si zdravotní pojišťovny a nemocnice mohou dělat, co chtějí.

A další věc. Jaká je kontrola toho, co probíhá mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi. Nevím, jaký stav byl na Ministerstvu zdravotnictví, v současné době se kontrole zdravotních pojišťoven věnují na Ministerstvu zdravotnictví tři lidé. Pouze tři lidé! Nevím, jaký ten stav byl do roku 2007. Na Ministerstvu financí to bylo do roku 2006, než proběhl jakýsi audit nebo optimalizace, šest lidí. Zůstala tam jedna jediná paní, která zemřela a nebyla nikým nahrazena. To znamená, že v podstatě tyto smlouvy, tato ujednání, která jsou mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, vůbec nikdo nekontroluje.

Já chci říct, že pokud by ta kontrola byla důsledná, tak bychom nemuseli řešit takové kauzy, jako je kauza Homolka, předražená zakázka v IKEMu, propady na Bulovce, propady u Sv. Anny. Pokud se podíváte do těch smluvních ujednání, tak většina těchto smluv, těch nejdůležitějších a nejzásadnějších, je s nemocnicemi, a těch je v republice zhruba dvě stě. A potom možná jsou ještě nějaké další důležité dodatky mezi těmi, kdo provozují zdravotnická zařízení, která byla vyvázána outsourcingem z nemocnic. Ta bych viděl jako důležitá. Takže bych to odhadoval maximálně na tři sta poskytovatelů, u kterých by byla potřeba zkontrolovat i dodatky.

Pokud se týká těch dalších, to znamená soukromých lékařů, ambulantních specialistů, tak tam se jedná většinou o typové dodatky, které jsou vesměs všechny stejné.

Takže já prosím, aby se tady používaly racionální argumenty a abyste o tom, co tady někdo řekne v Poslanecké sněmovně, přemýšleli a přečetli si skutečně pozměňovací návrh, o čem je. A skutečně chci říct, že pokud by kontrola byla důsledná, nejenom na zdravotních pojišťovnách ze strany ministerstva - protože ministerstvo je regulátor, a Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí mají své povinnosti ze zákona, jenom jsou špatně definované a do zákona 48 se dostala věta v roce 2007, že úhradová ujednání nemusí být striktně podle vyhlášky. A ten stav je dneska takový, že na VZP tři čtvrtiny dodatků jsou mimo úhradovou vyhlášku. A ty ostatní pojišťovny, pokud vím, úhradovou vyhlášku dodržují ještě méně.

Chci říct, že jste měli možnost sledovat, že policie našla kufřík pana bývalého ředitele z Homolky. V tom kufříku bylo 20 milionů, 3,5 kg zlata, 185 tisíc eur, 5 tisíc dolarů, mince v hodnotě jednoho milionu korun a vzácné známky. Já vám chci říct, že těch kufříků je daleko víc a daleko těžších, protože pan ředitel Dbalý nebyl tím hlavním, kdo rozhodoval o tom, co se na Homolce dělo. A tak je to i v některých dalších zdravotnických zařízeních.

Takže přemýšlejme o tom, co máme na stole a proč je proti tomu takový odpor. Není to, prosím vás, z toho důvodu, že by Ministerstvo zdravotnictví bylo zahlceno, ale proto, že by bylo možné odhalit ta ujednání, která jsou velmi nadstandardní a která umožňují to, co se dneska ve zdravotnictví děje.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud chcete, pane ministře - závěrečné slovo stačí. Dobrá, takže v tom případě končím rozpravu. Teď je prostor pro závěrečná slova, takže pan ministr si přeje vystoupit se závěrečným slovem a má samozřejmě možnost.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem nechtěl k tomuto už vystupovat, ale po vystoupení pana poslance Hovorky musím. Já bych tady chtěl znovu zopakovat to, co tady již zaznělo. Já velmi varuji před tímto poslaneckým návrhem. Nikoliv proto, že by snad byl veden špatnými úmysly. Ty úmysly jsou asi dobré. Ale to provedení je velmi špatné, a to z toho důvodu, že pan poslanec tady hovořil o tom, že by se to mělo dotknout 300 dodatků. Nicméně je to napsáno tak, že se to dotkne úplně všech dodatků, včetně praktických lékařů. Jakékoliv ujednání mimo úhradovou vyhlášku, například to, že praktičtí lékaři dostanou na pacienta o 2 koruny více, bude putovat na Ministerstvo zdravotnictví a na Ministerstvo financí.

Já už jsem tady v této Poslanecké sněmovně jednou řekl, že je teď ve vnějším připomínkovém řízení náš návrh zákona novely osmačtyřicítky, která povinně zveřejní všechny dodatky. To si myslím, že veřejná kontrola bude první a velmi efektivní způsob, jak toto ohlídat. Dalším návrhem, na kterém pracujeme, a je to po konzultaci s Nejvyšším kontrolním úřadem, je vymezit nějaké základní rámcové mantinely pro to, kam ty dohody mimo vyhlášku mohou jít. Takže ještě jednou bych před tímto varoval. Opravdu 30 tisíc dodatků během jednoho měsíce není schopno Ministerstvo zdravotnictví zodpovědně posoudit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To bylo závěrečné slovo pana ministra. Zeptám se pana zpravodaje, jestli si přeje závěrečné slovo. Nepřeje. V tom případě bychom přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby nám oznámil postup a potom přednášel jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, máme před sebou tři pozměňovací návrhy. A je pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví, B potom pozměňovací návrh paní poslankyně Markové a C pozměňovací návrh pana poslance Hovorky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže v tom případě bychom hlasovali třikrát o pozměňovacích návrzích a potom o návrhu zákona jako celku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh procedury. Ano, paní poslankyně Marková.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já jenom tolik, že o mém pozměňovacím návrhu jsou potřeba dvě hlasování, to znamená varianta A a varianta B. Nemůže se to hlasovat jako celek, protože to jsou dva rozdílné návrhy. Nevím, já jsem to z toho moc nepochopila.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Marková si přeje dvě hlasování. Kdybyste pane zpravodaji, jak ty návrhy paní poslankyně rozdělíme.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Jako B1 a B2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Konkrétní obsah vysvětlí pan zpravodaj těsně před hlasováním.

 

V této fázi bychom hlasovali nejprve o pozměňovacím návrhu, který byl předložen výborem pro zdravotnictví. Je tomu tak? (Poslanec Vyzula souhlasí.) Prosím vás, pane zpravodaji, o vaše stanovisko. (Souhlasné.) Pan ministr? (Kladné.) Ano.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 256, přihlášeno je 153, pro 114, proti 29. Tento návrh byl přijat.

Nyní se tedy dostáváme k návrhu paní poslankyně Soni Markové. Prosím pana zpravodaje, aby nám sdělil, kterou část budeme hlasovat jako B1. Prosím o strpení. Pan předseda Vyzula zaskočil za nepřítomného zpravodaje, tak je logické, že si potřebuje proceduru odkonzultovat. (V sále je obrovský hluk a neklid!) Děkuji Sněmovně za trpělivost a prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za pochopení. Návrhy paní poslankyně Markové bychom mohli hlasovat takto: podle pozměňovacího návrhu, který máte před sebou, ho má rozdělený na B1.A a B1.B. B1.A, pokud bude přijat, tak je nehlasovatelný B1.B. B1.A znamená zrušení všech poplatků - jedna část. A druhá část je potom, že devadesátikorunový poplatek, který se bude stále platit za pohotovost, by se započítával do limitu. B1.B potom ruší poplatky. Je tady několik bodů, které se toho týkají, jsou to body 3 až 8. Jestli to takto stačí?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To je pouze částečné objasnění, protože pak se chci zeptat, co uděláme s bodem 9 a 10. Ten patří k B1.A, nebo B1.B?

 

Poslanec Rostislav Vyzula: B1.B. Pardon.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: K béčku, takže v tom případě bychom hlasovali nejprve o bodě B1.A, to znamená, v tisku by to byly body 1 a 2. A v případě, že projdou, je zbytek nehlasovatelný. V případě, že by neprošly, tak budeme hlasovat druhým hlasováním o bodech 3 až 10. Je tomu tak? (Zpravodaj: Ano, přesně tak.) Výborně.

 

V tom případě přistoupíme k hlasování o bodu B1.B - neboli body 1 a 2 návrhu paní poslankyně Markové. Pan zpravodaj, stanovisko prosím? (Nesouhlas.) Pan ministr? (Negativní.) Dvakrát negativní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh paní poslankyně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 257. Přihlášeno je 152, pro 29, proti 111. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom tedy, pane zpravodaji, přikročili ke druhé části.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: B1.B, to znamená body 3 až 10.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko? (Nesouhlas.) Pan ministr? (Negativní.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 258. Přihlášeno je 153, pro 28, proti 112. Tento návrh nebyl přijat. Dále, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále bychom hlasovali o bodu C, to je pozměňovací návrh pana poslance Hovorky, který tady před chvílí zdůvodnil.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vaše stanovisko? (Souhlas.) Vaše stanovisko, pane ministře? (Zásadně negativní.)

V tom případě, jakkoliv se mohu podivovat, tak zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 259. Přihlášeno je 153, pro 55, proti 86. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme zřejmě vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Můžeme tedy přistoupit k závěrečnému hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 260, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zeptám se na stanovisko pana zpravodaje. (Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 260. Přihlášeno je 153, pro 113, proti 31. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a rovněž i panu ministrovi. Předám řízení schůze. (V sále je stále obrovský hluk!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem č. 145 hned, jak se situace v sále uklidní.

 

Tímto bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP