Sněmovní tisk 260
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 3. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 702/14, PID KORN9K5CLU3V.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 380).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 260/2, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 12:17.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 260, usnesení č. 439).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 347, dokument 347/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 10. 2014 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako tisk 347/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 10. 2014 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 347/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 607).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 256/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1346Soňa Marková06807-08504.doc (35 KB) / PDF (351 KB, 5 stran)
06807-08505.doc (41 KB) / PDF (426 KB, 5 stran)
 16. 9. 2014 v 12:11:22
1352Ludvík Hovorka06813-08512.doc (62 KB) / PDF (495 KB, 8 stran) 16. 9. 2014 v 13:52:14
1353Ludvík Hovorka06814-08513.doc (62 KB) / PDF (495 KB, 8 stran) 16. 9. 2014 v 13:52:15
1355Ludvík Hovorka06816-08515.doc (62 KB) / PDF (495 KB, 8 stran) 16. 9. 2014 v 13:59:12


Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Poplatky, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: neodkladná lékařská péče, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)