(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zpravodaj si závěrečné slovo nepřeje. V tom případě, pane zpravodaji, vzhledem k tomu, že nepadly žádné pozměňovací návrhy, můžeme hlasovat rovnou o celém návrhu zákona. Dobrá.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle tisku 149."

Zeptám se na stanoviska. Pan ministr? (Doporučuje.) Pan zpravodaj? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 246, přihlášeno je 150, pro 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Končím bod 133.

 

137.
Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích
/sněmovní tisk 87/ - třetí čtení

Prosím pana ministra zdravotnictví a pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Krákora. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 87/3.

Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, zda chce závěrečné slovo. Nechce. Pan zpravodaj závěrečné slovo ne. Navrhnete tedy proceduru hlasování.

Prosím, pane zpravodaji. Jenom upozorňuji, že rozprava byla ukončena. Pokud chcete něco načíst, v tom případě bych asi poprosil pana ministra kultury, kdyby nám něco hezkého řekl.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Prosil bych, jestli by mohl pan ministr rozpravu otevřít.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, přeji vám všem hezké dopoledne a otevírám rozpravu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já konstatuji, že vystoupením pana ministra byla znovu otevřena rozprava a pan poslanec Krákora má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přiznám, já jsem zapomněl, že v rozpravě musím uvést legislativně technickou úpravu, která musí být uvedena v rozpravě, a to je pozměňovací návrh pana profesora Kostřici, protože my jsme si ve druhém čtení odhlasovali, že všechny pozměňovací návrhy budou ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Pan profesor Kostřica tuto podmínku nesplnil, a aby byl jeho návrh hlasovatelný, musíme prostě odhlasovat to, že legislativně technicky dojde k úpravě, a pak bude jeho návrh hlasovatelný. Tam se jinak na tom návrhu nic nemění, to je jednovětný návrh, akorát že není ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

Takže prosím vás, pane předsedo, dejte hlasovat o legislativně technické úpravě, pozměňovací návrh C pana poslance Kostřici.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan předseda Kováčik. Prosím, pane zpravodaji, uvolněte místo panu předsedovi.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, hezký dobrý den. Takhle se houpat dá, takhle už je to problém. Podle mého soudu nejde o legislativně technickou. Jde o návrh, který zásadně mění situaci, protože prostě a jednoduše pan kolega si měl všimnout, k čemu se vlastně podávají pozměňovací návrhy. Tím, jak to pan kolega, kterého si velmi vážím, provedl teď, tak vlastně zásadně změnil situaci věcně. Přišel nový pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Proto si myslím, že nejde o legislativně technickou, a pokud by se snad hlasovalo o tom, že je to legislativně technická, tak vznáším námitku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Chce se k tomu vyjádřit pan zpravodaj?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já bych to ještě upřesnil. Já mám samozřejmě rozklad od legislativních odborníků parlamentu, kteří říkají, že to je legislativně technická, tak já těžko to mohu posoudit, ale rád bych to upřesnil. Text, který poslanec Kostřica navrhuje doplnit, nebude odstavcem 4 v § 48, ale odstavcem 5 v § 49. O odstavec 4 v § 48 by se jednalo v původním návrhu zákona. Nicméně v komplexním pozměňovacím návrhu, ke kterému byl návrh podán, se jedná o nový odstavec číslo 5 v § 49.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já mám pocit, že z toho se jinak nedostaneme než postupem, který navrhl pan předseda Kováčik. To znamená, já to vezmu na sebe a prohlásím ten návrh za hlasovatelný. Registruji námitku pana poslance Kováčika proti mému postupu.

 

To znamená, já zahájím hlasování o námitce proti mému postupu ve věci hlasovatelnosti tohoto návrhu.

Kdo souhlasí s námitkou proti mému postupu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 247 z přítomných 151 pro 34, proti 89. Námitka nebyla přijata, tudíž jsme rozhodli o hlasovatelnosti této legislativně technické úpravy.

 

Chcete, pane zpravodaji, ještě jednou říci, o čem to je, nebo už to bylo dostatečně ozřejmeno?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Jestli to mohu upřesnit, tak konkrétně se jedná o § 48 odst. 4, který zní: Sluchadla může přidělit pouze otolaryngolog s odbornou způsobilostí vlastnící osvědčení opravňující k předpisu a vydání sluchadel, nebo foniatr s odbornou způsobilostí. To je celý ten pozměňovací návrh.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Necháme tedy hlasovat o této legislativně technické úpravě.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 248 přihlášeno 151, pro 129, proti 9. Návrh byl přijat, takže jsme legislativně technickou schválili.

 

Nyní bychom tedy přikročili o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pane předsedo, hlasování nebude složité. Bude se hlasovat společně pozměňovací návrh B1 a B2 pana poslance Nykla, potom - protože byla odhlasována legislativně technická úprava - bude bod C, to je pan poslanec Kostřica, potom budou společně hlasovány body D1 a D2 paní poslankyně Markové, které spolu souvisí, potom budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu, který byl brán jako základ ve druhém čtení, a poslední hlasování bude o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je celkem jasná procedura. Zeptám se, zda má někdo námitky proti takovémuto postupu. Přeje si někdo, abychom o tom hlasovali? Asi není třeba. Dobrá. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nám uvedl první pozměňovací návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: První pozměňovací návrh je pana poslance Nykla a hlasuje se společně B1 i B2. Týká se poskytovatelů lékárenské a zdravotní péče a výdeje pomůcek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o stanovisko, pane zpravodaji? (Stanovisko neutrální.) Pan ministr? (Stanovisko neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 249, přihlášeno je 151, pro 16, proti 112. Návrh nebyl přijat. Dál, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dále máme pozměňovací návrh uvedený pod písmenem C pana profesora Kostřici. Ten jsem tady načetl, to je ten jednovětný výdej sluchadel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP