(9.10 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Dnes bychom, tak jak máme v programu, jednali všechna třetí čtení, která mají splněny lhůty, a poté ještě navrhuji zařadit jeden bod a tím je sněmovní tisk 118, novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Poté bychom schůzi přerušili do středy 11 hodin, na kdy navrhuji zařadit následující body: novela zákona o DPH, sněmovní tisk 291, novela zákona o státním rozpočtu na rok 2014, sněmovní tisk 293, novela zákona o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů, sněmovní tisk 294, novela zákona o rozpočtových pravidlech, sněmovní tisk 295, a novela zákona o cenách, sněmovní tisk 254. A poté dvě třetí čtení, která nemají dnes splněny lhůty, nebo předpokládáme, že nebudou mít, a ta bychom projednali. Je to zákon o hnojivech a zákon o provozu na pozemních komunikacích. To by byly všechny body, které bychom na této schůzi projednali, a všechny zbývající navrhuji, abychom hlasovali, že vyřadíme z programu schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, jestli dovolíte, udělal bych si v tom trošku jasno. Dnes bychom pokračovali body, které jsou pevně zařazené, a po nich si přejete zařadit - to jsou tisky, které jste načítal? Přiznám se, že v tom nemám úplně jasno.

 

Poslanec Roman Sklenák: Máme pevně zařazené body. Je pátek, který je vyčleněn pro třetí čtení, čili poté, co bychom projednali pevně zařazené body, bychom pokračovali v projednávání třetích čtení, tak jak jsou v programu postupně, a projednali bychom všechna, která mají splněny lhůty, které můžeme dnes projednat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: A to je všechno? Plus zařadit tisk 118, což je - ano, dobrá. Teď už to chápu. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Chci potvrdit, že jsme včera večer po nějakých dlouhých jednáních tuto dohodu uzavřeli. Ale když uzavřete dohodu, očekáváte, nejenom že ji budou všichni držet, a my tu dohodu dodržíme a budeme hlasovat pro návrhy, které říkal pan předseda Sklenák, ale že významní představitelé jedné ze stran si z nás nebudou dělat legraci a nebudou se nám smát do očí, že my jsme ve Sněmovně, kdežto on chodí mezi voliče. To je opravdu přístup, který takové dohody torpéduje. My jsme si řekli včera své k tomu, že premiér zvolil mítinky ČSSD místo práce ve Sněmovně. Používá takové, jako že bylo pouze pět interpelací minulý týden na premiéra z našich řad. No protože to zředil svými a na naše se nedostalo. Já sám jsem podával čtyři interpelace minulý týden a došlo na jednu jedinou. To nejsou úplné informace, vytržené z kontextu. Je vidět, jakou má premiér autoritu, když vyzve i vlastní poslance, aby neseděli ve Sněmovně a vyrazili do ulic, a vlastní poslanci hlasují proti tomuto jeho názoru. Ale tu dohodu dodržíme, ale příště k té dohodě platí nějaká verbální zdrženlivost. Smát se těm, kteří jsou ochotni se dohodnout, jak se schůze dokončí, s tím, že on je na těch ulicích, on ví, co se děje, a my jsme tady, teď nevím, jestli v akváriu nebo v rybníku, nebo ne, je přesně to, co ty dohody torpéduje. Ale my jsme to slíbili, my to dodržíme. Přes tyto - já si ta adjektiva odpustím, abych nešel před mandátový a imunitní výbor - přes tyto nevhodné výroky pana premiéra.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, abych tlumočil, kolegové, vládním poslancům, a především předsedům vládních klubů velmi podobné stanovisko. On pan premiér to nedoporučil všem poslancům, takže chápu, že koaliční poslanci hlasovali proti návrhu pana místopředsedy. On to doporučil výlučně opozičním poslancům. On řekl, že by taky někdy bylo dobré, kdyby opoziční poslanci vyšli ze Sněmovny a šli mezi normální lidi. Opoziční poslanci v té době pomáhali panu premiérovi, jeho vládě, schválit a prohlasovat zákony, které on a jeho ministři pokládali za nezbytné.

Dámy a pánové, když se vám povedlo nadzvednout i Gazdíka, tu holubičku míru, prosím, uvědomte si, jak se cítíme my ostatní. Patří k našim zásadám dohody dodržovat. My dohody dodržíme, takže schůze proběhne tak, jak jsme se včera dohodli, ale myslím, že je vám v tuto chvíli jasné, jak bude vypadat naše vstřícnost k následujícím dohodám při této, myslím si, že nepřeženu výraz, cynické drzosti pana premiéra. (Potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní ještě k pořadu schůze paní poslankyně Havlová.

 

Poslankyně Olga Havlová: Pane předsedající, děkuji za slovo. dámy a pánové, navrhuji pevné zařazení bodu 174 jako pevný bod na dnešek na 12.30 hodin, jedná se o návrh zřízení vyšetřovací komise k dálnici D47. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, také si zde znamenám a ptám se, kdo se ještě hlásí k pořadu schůze.

Pokud se nikdo nehlásí, máme zde nejprve návrh pana poslance Sklenáka, který jsem pochopil tak, že budeme hlasovat o vyřazení všech bodů schůze kromě těch, které pan poslanec Sklenák zmínil, tzn. bylo by to jedno hlasování, které by vyřadilo všechny body schůze kromě třetích čtení, ať to nemusím všechno číst, které mají splněné lhůty, kromě sněmovního tisku 118, což je pojištění vozidel, a kromě bodu 146 a 192. Je to tak, pane poslanče? A kromě prvních čtení, která pan poslanec Sklenák načetl, tzn. 291, 293, 294, 295 a 254, což v principu znamená, že pokud dnes projednáme třetí čtení, tak by nám tato první čtení zbyla asi pravděpodobně na středu, nebo jak je dohoda formulována. Dobrá. Není to úplně jednoduché, ale myslím si, že víme, o čem hlasujeme. To za prvé. A za druhé upozorňuji, že pokud toto schválíme, je návrh paní poslankyně Havlové nehlasovatelný.

Zeptám se, zda má někdo zájem o ještě bližší vyjasnění, nebo zde je všem všechno jasné. Všechno jasné, výborně.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Sklenáka na vyřazení všech ostatních bodů kromě těch, které byly zmíněny. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 149, pro 109, proti 27, tento návrh byl přijat, tudíž je návrh paní poslankyně Havlové nehlasovatelný, neboť jsme ten bod vyřadili.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze, můžeme tedy přistoupit k projednávání jednotlivých zákonů. Prvním bodem je bod číslo

 

133.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 149/ - třetí čtení

Požádal bych paní ministryni práce a sociálních věcí - ale ta je omluvena, takže ji zastoupí pan ministr Mládek. Prosím pana ministra průmyslu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, stejně tak jako pana zpravodaje výboru pro sociální politiku pana poslance Radima Holečka. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zeptám se, zda si pan ministr nebo pan zpravodaj přejí závěrečná slova. Pokud tomu tak není - je tomu tak. Prosím, pan ministr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento vládní návrh zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení je předkládán bez pozměňovacích návrhů, proto navrhuji jeho schválení bez další diskuse. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP