Sněmovní tisk 254
Novela z. o cenách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 254/0 dne 3. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 462/14, PID KORN9HTLQUAV.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Karel Fiedler a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 10. 2014 na 17. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 1. 10. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 454).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 254/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 254/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 254/3, který byl rozeslán 4. 11. 2014 v 17:57.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2014 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 47, usnesení č. 538).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 12. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 6, dokument 6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 12. 2014 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 6/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 12. 2014 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 60).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 353/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ceny

Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, ceny, tisk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)