Pátek 26. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

133.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 149/ - třetí čtení

Požádal bych paní ministryni práce a sociálních věcí - ale ta je omluvena, takže ji zastoupí pan ministr Mládek. Prosím pana ministra průmyslu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, stejně tak jako pana zpravodaje výboru pro sociální politiku pana poslance Radima Holečka. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zeptám se, zda si pan ministr nebo pan zpravodaj přejí závěrečná slova. Pokud tomu tak není - je tomu tak. Prosím, pan ministr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento vládní návrh zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení je předkládán bez pozměňovacích návrhů, proto navrhuji jeho schválení bez další diskuse. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zpravodaj si závěrečné slovo nepřeje. V tom případě, pane zpravodaji, vzhledem k tomu, že nepadly žádné pozměňovací návrhy, můžeme hlasovat rovnou o celém návrhu zákona. Dobrá.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle tisku 149."

Zeptám se na stanoviska. Pan ministr? (Doporučuje.) Pan zpravodaj? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 246, přihlášeno je 150, pro 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Končím bod 133.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP