(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradní karty, zatím žádnou takovou informaci nemám.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adam zdravotní důvody, pan poslanec Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Andrle Sylor zdravotní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová zdravotní důvody, paní poslankyně Benešová pracovní důvody, pan poslanec Bezecný bez udání důvodu, paní poslankyně Černochová pracovní důvody, pan poslanec Farský pracovní důvody, pan poslanec Radim Fiala pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel pracovní důvody, pan poslanec Holík zdravotní důvody, paní poslankyně Chalánková osobní důvody, pan poslanec Jakubčík do 11 hodin osobní důvody, pan poslanec Janulík osobní důvody, paní poslankyně a místopředsedkyně Jermanová zahraniční cesta, pan poslanec Kádner zahraniční cesta, pan poslanec Mackovík zahraniční cesta, pan poslanec Nekl zdravotní důvody, pan poslanec Novotný Josef pracovní důvody, pan poslanec Pleticha pracovní důvody, pan poslanec Plzák osobní důvody, pan poslanec Podivínský od 10.30 bez udání důvodu, pan poslanec Sedlář pracovní důvody, pan poslanec Seďa zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg pracovní důvody, pan poslanec Syblík do 11 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Toufar do 11. hodiny z rodinných důvodů, paní poslankyně Wernerová do 11. hodiny pracovní důvody a pan poslanec Zlatuška z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají pan premiér z pracovních důvodů, pan vicepremiér Babiš pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek pracovní důvody, pan ministr Dienstbier bez udání důvodu, pan ministr Chovanec pracovní důvody, paní ministryně Jourová zahraniční cesta, pan ministr Jurečka pracovní důvody, paní ministryně Marksová pracovní důvody, pan ministr Prachař pracovní důvody, pan ministr Stropnický pracovní důvody, paní ministryně Válková pracovní důvody a pan ministr Zaorálek je na zahraniční cestě.

Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, to znamená body 133, 137, 123, 124, 145, 147, 138 a 140, a poté bychom případně pokračovali dalšími body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Pan poslanec Andrle ruší svou omluvu a pan poslanec Snopek stahuje přihlášku, takže slovo nedostane. Prvního jsem viděl pana místopředsedu Gazdíka a potom pana předsedu klubu sociální demokracie. A prosím o klid, pravděpodobně se bude jednat o nějaké změny v programu, tak prosím věnujte pozornost panu místopředsedovi Gazdíkovi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Já bohužel musím reagovat na některé včerejší výroky pana premiéra.

Pan premiér ve Sněmovně lže, protože se omlouvá z pracovních důvodů a jeho pracovní důvody včera žádné nebyly. Byl na třech mítincích sociální demokracie. Za pracovní důvody by se dalo označit až večerní otvírání Technologického centra v Ostravě. Lžou i stránky vlády, které říkají, že včera měl na programu pan premiér pokračování 17. schůze Poslanecké sněmovny. Jediné, kde se dočteme pravdu, jsou stránky sociální demokracie. To je jeden problém, ale to je věcí a odpovědností pana premiéra, aby si uvědomil, že jeho práce je práce premiéra a zákon o jednacím řádu Sněmovny mu jasně říká - a je to zákon a jako premiér by ho měl dodržovat první -, že v určenou dobu, kdy zasedá Sněmovna, ve čtvrtek od do má být tady a odpovídat poslancům.

Za naprosto nehorázné ale považuji výrok pana premiéra, kdy po tom, co včera tady stál ministr životního prostředí a prosil o to, abychom schválili zákon o EIA, vysvětloval, jak je strašně důležité a kolik stovek miliard to může stát Českou republiku, pokud ten zákon nepřijmeme, a my jsme schválili zákon o zbraních, kdy tady stála paní poslankyně, kolegyně ze sociální demokracie, abychom zabránili škodám, aby si nemuseli ti, kteří mají staré zbraně, členové historických spolků, aby si nemuseli dělat bezpečnostní prověrku, tak my jsme ten zákon schválili všemi hlasy 81 přítomných. Pak jsme schvalovali do pozdních hodin, oproti standardní jednací době, schvalovali zákon o EIA, který, jak nás upozornil pan ministr životního prostředí, je velmi důležitý. A v této situaci nám vzkázal pan premiér, že nemáme jenom sedět ve Sněmovně, máme vyjít ven, abychom viděli, co si myslí opravdoví lidé! Tak já vám, přátelé, doporučuji, ukončeme dnešní jednání Sněmovny a pojďme vyjít mezi lidi! Navrhl nám to pan premiér! Děkuji. (Silný potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Než dám slovo panu předsedovi klubu sociální demokracie, chci se zeptat pana místopředsedy, zda to byl řečnický návrh, nebo zda je to žádost - procedurální návrh, o kterém mám nechat hlasovat. Takže v tom případě je to procedurální návrh na ukončení - nebo přerušení? Můžete prosím upřesnit, jak přesně zní ten návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si dovoluji vyhovět panu premiérovi a navrhnout přerušení jednání Sněmovny do příští středy 11 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takto je to hlasovatelné. Takže já ještě přivolám kolegy z předsálí a zahájím hlasování o návrhu pana místopředsedy Gazdíka, aby 17. schůze Poslanecké sněmovny byla přerušena do příští středy 11 hodin.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 244, přihlášeno je 140, pro 61, proti 61. Tento návrh nebyl přijat.

 

Kolega Dolejš s faktickou poznámkou - odmazávám. Teď je přihlášen pan předseda Sklenák, potom pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. Já bych rád, abychom dnes co nejdřív začali jednat o návrzích zákonů. Máme před sebou hodně bodů a nerad bych pokračoval v diskusi zase na téma, kdo lže a kde je který předseda politické strany a jaký má pracovní program. Jsem rád, že Sněmovna odmítla tento návrh už také pro to, že během včerejšího dne poměrně vznikala dohoda napříč Sněmovnou o tom, jak budeme v této schůzi pokračovat. Protože samozřejmě čas, který je podle harmonogramu vymezen pro jednání Sněmovny, se chýlí ke konci, příští týden zasedají výbory, je výborový týden a my máme ještě řadu neprojednaných bodů. Ale vzhledem k tomu, že je předpoklad a je taková vůle, že bychom dnes mohli projednat všechna třetí čtení, která mají splněné lhůty, tak alespoň z mého pohledu těch zásadních bodů, které nesnesou přespříliš odkladu, k projednání mnoho nezůstane, a proto včera vznikla dohoda, kterou bych vám teď rád přednesl formou změn v návrhu pořadu schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP