(20.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A teď už opravdu budeme hlasovat. Nejprve návrh pana poslance Zahradníka na zamítnutí předloženého návrhu. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Zahradníka na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 236. Přihlášeno 98 poslankyň a poslanců, pro 27, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Dále tu máme návrh paní poslankyně Pěnčíkové na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Pardon, omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o návrhu paní poslankyně Pěnčíkové na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 238. Přihlášeno je 98, pro 32 poslanců, proti 58, návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí a zaznamenal jsem tady návrhy na projednání hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jsem zaznamenal návrh na projednání ve výboru pro evropské záležitosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Má ještě někdo nějaký jiný návrh kromě těchto čtyř výborů? Nemá. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání k projednání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování o přikázání k projednání výboru pro životní prostředí. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 239. Přihlášeno je 97 poslankyň a poslanců, pro 94, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále tady mám návrh na přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko, abychom přikázali návrh zákona hospodářskému výboru. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 240. Přihlášeno 97 poslankyň a poslanců, pro 95, proti žádný.

 

Třetím návrhem je návrh na přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, o čemž jsem zahájil hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 241. Přihlášeno 97 poslankyň a poslanců, pro 92, proti žádný.

 

Posledním návrhem na přikázání je návrh na přikázání výboru pro evropské záležitosti.

Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro evropské záležitosti. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 242. Přihlášeno 101 poslankyň a poslanců, pro 93, proti 1. I výboru pro evropské záležitosti jsme tento návrh zákona přikázali.

 

Pan ministr také navrhl zkrátit lhůtu o 30 dnů a já zahajuji hlasování o zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu zákona o 30 dnů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. kdo je proti?

Je to hlasování číslo 243. Přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, jenom poslední větu. Já bych poprosil, až bude slavnostní pokládání posledního kubíku betonu v České republice, zda by nás premiér Sobotka nemohl připozvat včas. Děkuji. (Reakce v sále, mírný potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Konstatuji, že lhůta nebyla zkrácena a návrh zákona jsme přikázali k projednání výboru pro životní prostředí, hospodářskému výboru, výboru pro veřejnou správu a výboru pro evropské záležitosti. Končím první čtení tohoto návrhu zákona a končím také dnešní jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny. Přerušuji jednání Sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní.

Přeji vám dobrou noc a hezký večer.

 

(Jednání skončilo ve 20.15 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP