Pátek 26. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

123.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 259/ - třetí čtení

Pan ministr Němeček může zůstat a prosím pana zpravodaje, pana poslance Volčíka, aby také zaujal místo. Komplexní pozměňovací návrh vám byl rozdán jako tisk 259/2.

Otevírám v této věci rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Zeptám se pana ministra či pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Pane zpravodaji, prosím, vzhledem k tomu, že je pouze jeden pozměňovací návrh, tak to bude celkem jednoduché. Nejprve budeme tedy hlasovat o onom pozměňovacím návrhu a potom o zákonu jako celku. Souhlasíte s tím, pane zpravodaji? (Zpravodaj souhlasí.) Ano, výborně. V tom případě se zeptám na stanoviska. Pana zpravodaje k onomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.) Dvakrát kladné stanovisko.

 

Zahájím tedy hlasování. Kdo souhlasí s komplexním pozměňovacím návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 254, přihlášeno 152, pro 138, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom mohli hlasovat o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 259, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zeptám se na stanoviska. Pan zpravodaj? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 255, přihlášeno je 153, pro 140, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas, a končím projednávání bodu 123.

 

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP