Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zuzana Šánová

Schůze: 26, 29, 31, 33, 39, 44, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 60

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení  
část č. 48 (11. 3. 2015)

124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 83 (12. 3. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

31. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení
část č. 318, část č. 332 (10. 7. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

13. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení
části č. 200-201 (18. 9. 2015)

95. Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - prvé čtení
část č. 227 (29. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

7. Vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 493/ - druhé čtení  
část č. 170 (9. 10. 2015)

9. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení  
část č. 93, část č. 97 (7. 10. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

127. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Miroslavy Němcové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 41 (19. 1. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 377 (5. 5. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

260. Ústní interpelace
část č. 267 (15. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

262. Ústní interpelace
části č. 104-105 (20. 10. 2016), část č. 253 (27. 10. 2016), části č. 368-369 (10. 11. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 926/ - prvé čtení
část č. 169 (6. 12. 2016)

257. Ústní interpelace
část č. 127 (1. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

291. Ústní interpelace
část č. 121, část č. 127 (12. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - druhé čtení
část č. 170 (28. 2. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

288. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 83 (6. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

198. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1089/ - prvé čtení  
části č. 13-14 (16. 5. 2017)

255. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 926/ - třetí čtení
část č. 32 (17. 5. 2017)

257. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 958/ - třetí čtení
část č. 42 (17. 5. 2017)

260. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1053/ - třetí čtení
část č. 184 (24. 5. 2017)

278. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - třetí čtení
část č. 394 (9. 6. 2017)

340. Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů finanční správou
část č. 53 (17. 5. 2017)

343. Ústní interpelace
část č. 109 (18. 5. 2017)

348. Zvýšení platů pracovníků v sociálních službách
část č. 213 (24. 5. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

92. Ústní interpelace
části č. 107-108 (7. 9. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP