(9.10 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Není to jediný příklad zvyšování sociálních dávek, jak jistě víte, nikoli na základě původního vládního návrhu zákona vzešlého z připomínkového řízení a na základě návrhu podaného nikoli členem opozice, ale členem vládní koalice, týká se to především sociálních demokratů, až ve druhém čtení. Tady by se snad alespoň nabízelo - ten návrh podal pan předseda Zavadil, který je předsedou sociálního výboru -, aby aspoň tento návrh podal již na výboru pro sociální politiku, což se také nestalo.

Druhý návrh, načtený panem poslancem Běhounkem, je z legislativně technických důvodů ještě daleko spornější. Nemíním tím vlastní ideu elektronických neschopenek, to podotýkám, ale rozsáhlý pozměňovací návrh se netýká jen změny zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, změny zákona o nemocenském pojištění, tedy norem, kterých se tento sněmovní tisk předložený vládou Poslanecké sněmovně bezprostředně dotýká, ale dokonce i novely zákona o Úřadu práce. Tento návrh totiž bez jakéhokoliv připomínkového řízení zavádí takzvaný resortní portál práce a sociálních věcí spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, který má být součástí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. S ohledem na celkově nepříliš uspokojivou situaci spojenou se zaváděním a provozem informačních technologií v celém resortu považuji takovéto závažné legislativní změny, navíc načtené až ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně, za mimořádně problematické.

Chtěl bych na závěr také připomenout stanovisko koalice soukromých lékařů, zahrnující Českou stomatologickou komoru, Sdružení ambulantních specialistů České republiky, Sdružení praktických lékařů České republiky a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, aby další legislativní návrhy týkající se elektronického zdravotnictví prošly řádnou a podrobnou odbornou diskusí, a teprve potom legislativním procesem. Nedomnívám se, že návrh pana poslance Běhounka prošel nějakou podrobnou diskusí a normálním legislativním procesem, a na tom si trvám. V takové docela závažné věci, vážené kolegyně a kolegové, bychom skutečně měli postupovat velmi zodpovědně.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Dám slovo panu poslanci Opálkovi.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v diskusi reagoval na slova pana zpravodaje, abych na to položil trošku jiný úhel pohledu.

Víte, co se týká toho navýšení nemocenských dávek, já to osobně nechápu jako zvýšení sociálních dávek, ale jako návrat do předbalíčkové doby, protože v době krize dávky byly omezeny a už je nikdo v době konjunktury nevrací zpět. Dlouhodobá nemocnost za 60 % vyměřovacího základu, redukovaného tak, jak říká zákon, není žádná legrace.

A co se týká problému elektronizace nemocenských, víte, ten systém je nastaven zákonem dávno. Ten spor, jestli ano, nebo ne, už probíhá několik let. V podstatě na dobrovolné bázi už funguje, takže je vyzkoušen a nikdo nemusí horovat, jestli to bude, nebo nebude fungovat. Jde jenom o politické rozhodnutí, jestli chceme, či nechceme i v této oblasti nastolit lepší přehled a lepší pořádek.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Ještě přečtu omluvu pana poslance Hegera, který byl omluven na odpoledne a svou omluvu rozšiřuje i na dopoledne z důvodu pracovní cesty.

Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se ještě chtěla vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který vzešel z výboru pro sociální politiku a který jsem tam navrhovala já. Jedná se o úpravu kompetencí porodních asistentek. Jednak tam docházelo k rozporu mezi vyhláškou a zákonem o nelékařských povoláních, to je jedna věc. Ve vyhlášce nebo v zákoně, teď už nevím přesně, jak to bylo, je, že musí za odborného dohledu, a v tom druhém je napsáno, bez odborného dohledu.

Současný stav je takový, že porodní asistentka nesmí potvrzovat termín předpokládaného porodu, od kterého se odvíjí dávka z nemocenského pojištění na mateřskou dovolenou. Tato novela usilovala o to, aby porodní asistentka mohla tento termín předpokládaného porodu, resp. nástup na mateřskou, potvrzovat.

Já si myslím, že co patří do kompetence lékaře, bychom měli nechat v kompetenci lékaře. Já osobně v tom spatřuji i určitou degradaci lékařského povolání. Současný stav je takový, že pokud matka nechce navštěvovat lékaře, gynekologa, odborníka, a svoje těhotenství prožívá v alternativní péči, tak musí jít ke gynekologovi, který by jí tuto dávku potvrdil, termín předpokládaného porodu potvrdil. Dochází ke stavu, kdy gynekolog tu ženu vůbec nemusí vidět a ona ke konci těhotenství za ním přijde, aby jí tento termín potvrdil.

Proto bych vás chtěla požádat - a navíc tento pozměňovací návrh prošel i výborem pro zdravotnictví, a proto já bych vás z tohoto místa chtěla požádat, abyste tento pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku podpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní poslankyni Šánové. Paní poslankyně Maxová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Já bych jenom krátce podpořila pozměňující návrh paní poslankyně Šánové, protože si myslím, že je hodně smysluplný.

Dále bych chtěla říci, že my jsme samozřejmě problematiku dlouhodobě nemocných probírali intenzivně i na koaliční radě. Musím říci, že tam byly občas nesmyslné nápady velkého zvyšování.

Byla bych velice ráda, kdyby dnes pozměňující návrh pana Zavadila prošel, protože my jako hnutí ANO chápeme těžkou situaci lidí dlouhodobě nemocných, nicméně si musíme říci, že je potřeba nastavit také dokonalé kontrolní mechanismy, aby tyto nemoci nebyly zneužívány, neboť víme, že některé nemoci jsou velice těžko odhalitelné a že určitě existuje skupina obyvatel, která může i toto zvýšení začít zneužívat. Takže jenom říkám, že my jako hnutí ANO pozměňující návrh pana Zavadila podpoříme a budeme rádi, když se k tomu přidají další poslanci. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě se omlouvá pan poslanec Laudát, a to od 9.30 do 12 hodin z osobních důvodů.

Dále do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se pana zpravodaje a paní navrhovatelky na závěrečná slova. Paní ministryně závěrečné slovo ne, pan zpravodaj také ne. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám sdělil stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP