(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, aby se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Já hlasuji s kartou 15, pan poslanec Tejc s kartou 72.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Benešík - zahraniční cesta, paní poslankyně Bohdalová - osobní důvody, pan poslanec Čihák do 10. hodiny - osobní důvody, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, pan poslanec Gabrhel od 14.30 hodin - pracovní důvody, paní poslankyně Havlová - zdravotní důvody, pan poslanec Heger od 14.30 do 19 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Jandák - zdravotní důvody, paní poslankyně Kailová z dopoledního jednání - pracovní důvody, paní poslankyně Kovářová do 13. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Mihola bez udání důvodu.

Pan poslanec Luzar hlasuje s kartou číslo 71.

Dále omluvy. Pan poslanec Novotný Martin do 10.30 hodin - rodinné důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Pastuchová od 14.30 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Pavera - 14.30 až 23.59 hodin, osobní důvody, pan poslanec Šrámek - zahraniční cesta, pan poslanec Váňa - bez udání důvodu, pan poslanec Volný - zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková - pracovní důvody. Dále paní poslankyně Lorencová bez udání důvodu do 10.30 hodin, pan poslanec Štětina od 13. hodiny z osobních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér, a to od 13. hodiny do konce jednacího dne, pan ministr Babiš - pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek do 10. hodiny a od 18.45 hodin - pracovní důvody, pan ministr Havlíček - zahraniční cesta, pan ministr Ludvík - pracovní důvody, pan ministr Pelikán od 14.30 hodin - pracovní důvody, paní ministryně Šlechtová - zahraniční cesta, pan ministr Ťok - zahraniční cesta, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloku třetích čtení, kde byly již splněny zákonné lhůty, poté body 340, 24, 25 a 26 a napevno ve 14.30 hodin máme body 31, 78, 75, 76, 77 a 188.

Ještě než přistoupíme k projednávání bodu, který máme na pořadu, dám slovo panu poslanci Andrle Sylorovi, který si přeje vystoupit k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Kolegyně, kolegové, já prosím sněmovnu o klid.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se znovu přihlásil a znovu vás požádal o podporu bodu číslo 940. Je to zákon o významném dnu české státnosti, a to o Karlu IV. a Elišce Přemyslovně. Navrhuji za prvé, aby to bylo dnes jako první bod před pevně zařazenými body odpoledne, a na pátek jako bod po pevně zařazených bodech.

Jenom chci připomenout, že včera bylo 15. května a byl svátek Přemysl. Možná že málokdo z vás ví, že po tomto jménu, po tomto Přemyslu Oráči byla koncem 17. století nazvána celá dynastie, takže do dejme tomu roku 1800 se vždycky udávali jako staří čeští králové nebo knížata, nikdy to nebyli Přemyslovci. Až od této doby se nazývají Přemyslovci. (V sále panuje silný hluk.)

Dále bych vás chtěl upozornit na to, že nemáme významný den, kde by byla žena. Sice máme Mezinárodní den žen, ale ženu tam nemáme samostatně žádnou. A Eliška Přemyslovna byla poslední českou královnou z roku královské krve. Johana z Rožmitálu byla sice královnou, ale nebyla z královské krve.

Potom bych vás ještě chtěl upozornit, že je potřeba tady taky schválit zákon třeba tohoto typu a nejenom zákony ekonomické. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Pokud ne, budeme hlasovat o dvou alternativách, týká se to bodu 170, sněmovní tisk 940.

 

Pan poslanec Andrle Sylor navrhuje, abychom ho zařadili na dnešek jako první odpolední bod, to znamená pevně na 14.30 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 40. Přihlášeno je 125, pro 50, proti 37. Návrh nebyl přijat.

 

Druhá alternativa, abychom tento bod, tedy 170, zařadili na pátek 19. 5. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 41. Přihlášeno je 129, pro 51, proti 35. Tento návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme se vypořádali s jediným návrhem na změnu pořadu schůze a nic nám tedy nebrání otevřít bod

 

255.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 926/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro sociální politiku, pan poslanec Vilímec. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 926/3. Ten byl doručen dne 13. dubna a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 926/4.

Zeptám se paní ministryně, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. Pan zpravodaj? Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, tento sněmovní tisk, jak víte, byl původně prezentován jako spíše technický návrh novely vedoucí ke zjednodušení placení pojistných sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných, a to zejména placení pojistného na nemocenské pojištění a pojistného na důchodové pojištění. V návrhu zákona se provádějí dále určité úpravy týkající se placení penále v souvislosti s tolerancí nepatrného zpoždění při platbě zálohy na pojistné na důchodové pojištění nebo úpravy týkající se upřesnění období, kdy se penále neplatí.

V prvním čtení fakticky byla vedena diskuse pouze o tom, zda zavést, či nezavést povinnost a oprávnění porodní asistence vystavovat očekávaný den porodu v této novele. Diskuse na výboru pro sociální politiku i ve Sněmovně nakonec vyústila v podpoře pozměňovacího návrhu takové oprávnění porodní asistence nedávat. Žádný jiný návrh výbor pro sociální politiku nepředložil. Stejně tak tomu bylo i u zdravotního výboru.

Ve druhém čtení, jak víte, tady byly načteny pozměňovací návrhy, které původní spíše technickou normu posunuly do zcela jiné optiky. Jednak je zde návrh pana předsedy sociálního výboru Jaroslava Zavadila na zvýšení nemocenské od 1. ledna 2018 počínaje 31. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti na 66 % denního vyměřovacího základu a počínaje 61. kalendářním dnem na 72 % denního vyměřovacího základu. V zásadě tento návrh kopíruje stav, který byl v roce 2008. Ten návrh ale znamená podle samotného autora pozměňovacího návrhu dodatečné výdaje na nemocenské v roce 2018 ve výši 2,4 mld. Kč, v roce 2019 2,5 mld. Kč a v roce 2020 ve výši 2,7 mld. Kč. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP