(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom se zeptám, pane ministře, nebudu křičet ani řvát. Já mám opět fakta a konkrétní dotazy. Vzpomeňme si na projednávání návrhu státního rozpočtu pro roky 2014, 2015 a 2016, vzpomeňme si, kolik zaznělo pozměňovacích návrhů, které zvyšovaly výdaje na obranu, ať už to byly návrhy pana poslance Gabala, některé naše návrhy, jiných poslanců z jiných politických stran. Ani jeden jste si neosvojil. Můžeme nechat zpracovat statistiku, požádám o to pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby to udělal z těch hlasování, máme na to aparát, jak vy jako ministr obrany jste hlasoval o návrzích, které by zvyšovaly výdaje na obranu.

A můj jednoduchý dotaz - proč jste byl opakovaně proti? Ano, já s vámi souhlasím. Na 1,4 v roce 2020 se můžeme dostat. Kdybyste aktivně podporoval náš návrh o zvyšování HDP o 1,2 % ročně, a já souhlasím s vámi, že si to můžeme dovolit, že na to máme, tak jsme to mohli zvládnout v tomto volebním období a nemuseli jsme to přetahovat do příštího volebního období. Naposledy předevčírem vaši poslanci nepodpořili projednání tohoto návrhu, který by k tomu cíli vedl a který přesahuje nejenom toto a příští, ale zasahuje i do příštího období. Takže to není žádný předvolební tahák, jak vy jste řekl, já si to pamatuji, návrh ODS na postupné zvyšování rozpočtu na obranu je takový typický předvolební tahák. No to tedy není. Týká se to období od roku 2018 až do roku 2022, možná do roku 2023. Naopak jsme si mysleli, že na to najdeme širokou politickou dohodu.

My jsme jako vláda takovou výhodu neměli. Podívejte se do stenozáznamů, jak jsme těžce prosazovali například vysílání vojáků do zahraničních misí, a porovnejte to s naším chováním jako opozice.

A k paní bývalé poslankyni Parkanové - já jsem nehlasoval pro vydání policii. Já jsem měl silné pochybnosti o celém tom procesu. A počkejme na výsledek nezávislého soudu a neberte si ji tady prosím do úst. (Předsedající upozorňuje na čas.) Já jsem se jí zastal v tom okamžiku, kdy to bylo potřeba. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda klubu TOP 09 Michal Kučera. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Já jsem tady poměrně pozorně poslouchal projevy pana ministra obrany. Já skutečně souhlasím s tím, že v té emotivní rovině to je ono kňučení. Nicméně pokud to posunu do té roviny faktické, tak bych to nenazval ničím jiným než manažerským selháním. Protože pokud, pane ministře, nedokážete za prvé korektně naplánovat a čerpat rozpočet, pokud máte nedostatky a chyby v personálním rozhodování a pokud dokonce nemáte odvahu se rozhodovat a řídit v zakázkách, tak to není nic jiného než manažerské selhání.

Tady někdo řekl, zda by se měl ministr obrany zastřelit. No, zastřelit by se neměl, ale rezignovat by měl určitě. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Mně skutečně ten přístup pana ministra obrany k nám jako k zákonodárnému sboru připadá zvláštní. Já rozumím tomu, že na začátku volebního období kolegové z ANO neměli ani potuchy o tom - až na výjimky - jakým způsobem funguje parlamentní demokracie, ale to, co za tři a půl roku snad pochopili i jiní nováčkové v Poslanecké sněmovně, tak vy jste z toho, pane ministře, nepochopil evidentně vůbec nic. Pořád dokola opakujete to, že prostě nestojí za to na něco odpovídat, že je to zbytečné plýtvání času. Pokud byste seděl na výboru pro obranu, mohl jste mi odpovídat tam. A skutečně na záznamu je, že jsem požadovala ty informace před třetím čtením. O čem bychom pak tady hlasovali? Přece to postrádá ratio, že budu chtít něco po odhlasování návrhu zákona po třetím čtení.

Předpokládala jsem, že když tam seděl váš státní tajemník, této mé prosbě vyhoví. A vy víte, že jsem to byla já na minulém zasedání Poslanecké sněmovny, která se dvěstědvacetjedničku snažila vsunout dopředu, a dokonce - přestože vy jste tady seděl v lavici a koukal jste před sebe možná duchem nepřítomen - jsem navrhla já prodloužení schůze, abychom dvěstědvacetjedničku odhlasovali.

Takže skutečně těch věcí, které se díky opozici podařilo prosadit, je hodně. A já bych vás chtěla požádat, abyste nás neurážel. A pokud vaše hranice toho, co vy jste schopen a neschopen snášet v Poslanecké sněmovně, je takhle nízká, tak opravdu nevím, jak vy můžete přežít kluby hnutí ANO, kde jede jedno sprosté slovo za druhým. Slýcháme to ve veřejném prostoru i tady. To se skutečně, pane ministře, po každém klubu musíte zastřelit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času, paní poslankyně. Paní poslankyně Němcová nebude vystupovat s faktickou poznámkou. Tím pádem jsme vyčerpali blok faktických poznámek. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Ještě se hlásí z místa - paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já se omlouvám, ale já jsem nedostala odpověď na tu otázku, která mi měla být zodpovězena písemně, a když zodpovězena písemně nebyla, tak chci, aby mi na ni odpověděl pan ministr. Co se bude dít ve chvíli, kdy nebude mít Armáda České republiky dostatek finančních prostředků na to, aby kompenzovala platy vojákům, takže budou muset vojáci čerpat náhradní volno, a když se v jednu chvíli stane, že bude čerpat náhradní volno 300 lidí, 500 lidí, co to pro tu armádu bude znamenat z hlediska jejího nasazení ať už v zahraničních operacích, nebo v různých cvičeních, i samozřejmě v oblasti plánování. Na to mi nebylo odpovězeno. Takže já na té odpovědi trvám, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s přednostním právem pan ministr Stropnický. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Já vám děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, možná drobný důkaz toho, že možná na tom něco malinko bude pravdy, že se neposloucháme. Já jsem řekl, že finanční prostředky na to budou. Řekl jsem číslo vojáků, kterých se to týká. Ať už to jsou mise, o kterých třeba nevíme, že mohou emergentně nastat, nebo otázka kompenzací přesčasů, tak to finančně pokryto je a bude.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. S faktickou poznámkou paní poslankyně Šánová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Ještě jednou dobrý den. Já si jenom vyprošuji, aby tady od pultíku nebyl urážen klub hnutí ANO, když tam ten dotyčný nechodí. Jestli si možná někteří ještě vzpomínáte, já si vzpomínám, že už od školky nás učili, že ve společnosti se prstem neukazuje na ostatní. Tak si vyprošuji, aby ani tady nebylo na ostatní kolegy ukazováno prstem od tohoto pultíku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Černochová, které dávám slovo. Poprosím sál, abychom ztišili hladinu hluku. Debata pokračuje, je jistě zajímavá. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já myslím, že nemusíme mít touhu pronikat do útrob poslaneckého klubu hnutí ANO. Nám stačí to, co si tady vyslechneme od jejich šéfa my všichni na půdě Poslanecké sněmovny. Snůšky sprostých urážlivých slov.

Byť opovrhuji lidmi, kteří pořizují odposlechy, tak i v těch odposleších, jak pan ministr financí hovořil o svých kolezích, to je naprosto ostudné. Připomínala jsem to v té souvislosti, že pan ministr Stropnický je pohoršený tím, jakým způsobem tady probíhá ta debata, a není pohoršený tím, jakým způsobem hovoří ministr financí, vicepremiér této vlády, o svých kolezích ve vládě. On by tady měl naopak vystoupit a měl by říci, že se za svého šéfa stydí, že on o svých kolezích takhle nikdy a nikde nehovoří. Proto jsem tady hovořila o tom, že pravděpodobně ta laťka na klubu hnutí ANO je posazena hodně vysoko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP