(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fichtner. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Dobré dopoledne. Já bych chtěl upozornit, že máme třetí čtení novely zákona o vojácích z povolání, a chtěl bych všechny vyzvat, abychom šli dál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za extrémní dodržení času. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v této rozpravě. Neeviduji žádnou přihlášku, takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se, zda navrhovatel či zpravodaj mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor projednání sněmovního tisku 958/3 po druhém čtení Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona sněmovní tisk 958/3 v následujícím pořadí. Jelikož ve třetím čtení nepadly žádné nové legislativně technické úpravy, tak jako první hlasování by bylo o návrhu C1, který se vztahuje k usnesení výboru pro obranu. Je to tisk 958/2 k A1. Je to návrh poslanců Chalupy a Stropnického. Druhé hlasování o návrhu A, je to pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního výboru pro obranu, tisk 958/2. Jako třetí hlasování o návrzích B1 až B3 jedním hlasováním, je to návrh kolegy Sedi. Čtvrté hlasování by bylo o návrzích C2 až C3 jedním hlasováním, to je od pana kolegy poslance Chalupy. Jako páté hlasování o návrzích D1 až D3 jedním hlasováním s tím, že D3 by bylo nehlasovatelné v případě přijetí A14. A je to od paní poslankyně Nohavové. Šesté hlasování by bylo o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Procedura je relativně jednoduchá, přesto si myslím a ptám se kolegů, zda je tady nějaký návrh na jinou změnu procedury. Tuto proceduru bychom si odhlasovali jako Sněmovně. Ještě přivolám kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou hlasovací proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 50 přihlášeno 178 poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Pane zpravodaji, já vás poprosím, abyste nás provedl hlasováním o jednotlivých návrzích.

 

Poslanec David Kádner: Jako první hlasování bychom se vypořádali s návrhem C1, je to od poslanců Chalupy a Stropnického, je to legislativně technická úprava. Za garanční výbor doporučuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 51 přihlášeno 179 poslanců, pro 168, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Druhé hlasování je o návrhu A, jsou to pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro obranu. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 52, přihlášeno 179 poslanců, pro 140, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Třetí hlasování je o návrzích B1 až B3 jedním hlasováním a je to od kolegy Sedi. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 53, přihlášeno 179 poslanců, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Čtvrté hlasování by bylo o návrzích C2 až C3 jedním hlasováním a je to návrh od pana kolegy Chalupy. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 54 přihlášeno 179 poslanců, pro 140, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Jako páté hlasování by bylo o návrzích D1 až D2, jelikož D3 je nehlasovatelné, protože jsme přijali A14. Je to návrh poslankyně Nohavové a garanční výbor nesouhlasí, nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Takže o D3 hlasovat nebudeme. Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.) Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 55 přihlášeno 179 poslanců, pro 22, proti 128. Tento návrh přijat nebyl. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Teď už nás čeká jenom hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, souhlasím. O všech návrzích bylo hlasováno, a proto přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 958, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 56, přihlášeno 180 poslanců, pro 168, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji a končím tento bod.

 

Budeme pokračovat dalším bodem a tímto bodem je

 

259.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 249/ - třetí čtení

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo paní navrhovatelka poslankyně Věra Kovářová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Petr Kořenek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 249/3, který byl doručen dne 12. dubna 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 249/4.

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o úvodní vystoupení. Má. Máte slovo, paní navrhovatelko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP