Středa 17. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

259.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 249/ - třetí čtení

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo paní navrhovatelka poslankyně Věra Kovářová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Petr Kořenek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 249/3, který byl doručen dne 12. dubna 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 249/4.

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o úvodní vystoupení. Má. Máte slovo, paní navrhovatelko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předstupuji dnes před vás jako předkladatelka zákona, který má za cíl reagovat na některá nesmyslná trestní stíhání komunálních a regionálních politiků, k nimiž v posledních letech podle nás vinou zavádějící právní úpravy dochází. Zpravidla jde o situace, kdy obec upřednostnila určitý dlouhodobý veřejný zájem před prostou, z ekonomického pohledu krátkodobou racionalitou a následovalo trestní stíhání jejích představitelů. Naše novela usiluje o to, aby k takovým popotahováním už nedocházelo.

Dovolte, abych vám přečetla znění § 38 odst. 1 zákona o obcích, který zní: "Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku." A my vkládáme ještě větu: "Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn."

Jak píšeme v důvodové zprávě, explicitním zakotvením kritéria "jiného důležitého zájmu obce" se otevírá prostor pro zohlednění mimoekonomických aspektů přijímaných rozhodnutí. Typickým příkladem je posouzení konkrétní dispozice s ohledem na její účelnost pro rozvoj obce nebo význam pro řešení sousedských vztahů.

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala kolegovi Kořenkovi, jehož pozměňovací návrh rozšířil původní předlohu o ustanovení týkající se rovněž hlavního města Prahy a krajů, tedy všech úrovní a typů územní samosprávy v českém právní řádu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní navrhovatelko. Nyní ještě před otevřením rozpravy s přednostním právem pan místopředseda Gazdík... Tak až po. V tom případě otevírám rozpravu, s přednostním právem pan místopředseda. (Připomínka z pléna.) Jsme ve třetím čtení, kde se vystoupení zpravodaje podle jednacího řádu nepředpokládá.

Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, z mého pohledu jsme u jednoho ze zásadních zákonů, který může zamezit mnohdy nemravnému stíhání komunálních politiků za nesmysly a následné osvobozování. Možná se to některým z vás nemusí zdát důležité, ale můžeme ovlivnit osudy stovek lidí, kteří si zničí život, kariéru i zdraví jenom proto, že se snažili pracovat pro veřejné blaho nebo pro blaho své obce a policie či státní zástupci to vnímají jinak. Tento návrh zákona je cestou, jak tomu zabránit. A já vás kvůli těm desítkám nebo stovkám lidí, kteří byli nespravedlivě stíháni a kteří byli následně osvobozování, ale dotklo se to jejich rodin, zdraví a životů, prosím, abychom tento zákon přijali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda, poté s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já ten zákon samozřejmě vítám, protože mám se zákonem zkušenosti a jsem za rozhodnutí rady zažalován. Jenom si dovolím upozornit, že ten zákon toho příliš mnoho nevyřeší. Prostě proto, že rada ani zastupitelstvo svá rozhodnutí nezdůvodňuje, a přesto vás za to mohou zažalovat, dokonce odsoudit. Ta varianta o tom, že to zdůvodnění je v rozporu s tím, jak běží jednací řád, je to pojem který je abundantní. Ale přesto pro to budu hlasovat, protože každá střepinka, která tam bude, která říká o tom, že zastupitel a radní je něco jiného (nesrozumitelné) byl zvolen a že má v rámci svého volebního mandátu rozhodovat ku prospěchu obce, každé to zdůraznění je významné, ale věc to nevyřeší.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, poté pan předseda Kučera. Vaše dvě minuty, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci navázat na vystoupení obou předřečníků. Mám stejný názor jako pan místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík a říkám, bohužel pro to musíme hlasovat. Při normální postupu, používání zdravého selského rozumu, bychom ty desítky případů neviděli. A je to odpovědnost i ministrů vnitra a spravedlnosti, že nebyli schopni učinit přítrž těm mnohdy neprosto nespravedlivým obviněním a pronásledováním. Možná to příliš nepomůže, to se může stát, co říká pan poslanec Svoboda, ale alespoň něco.

Na druhé straně, kolegyně a kolegové, věřím, že dneska nebudete hlasovat politicky. Vzpomeňme si, když jsme hlasovali o vydání pana poslance Svobody. Vzpomeňte si. Já - jestli se náhodou na někoho dívám, tak se omlouvám, nebudu se dívat do stropu - nemám před sebou tu sjetinu, ale většina Poslanecké sněmovny byla pro. Tak doufám, že změnili názor a zmenší prostor pro nesmyslnou kriminalizaci politických rozhodnutí. Není možné, aby byl někdo souzen za to, jak se rozhodl. To opravdu není možné.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jen navážu na své předřečníky. My se v současné době setkáváme s tím, že dochází někdy až ke kriminalizaci zastupitelských rozhodnutí, rozhodnutí zastupitelstev, rozhodnutí městských rad. Možná jsme trochu podlehli takové té hysterii předchozích let. Já sám za naši městskou radu můžu říci, že my jsme městská rada, která hlasuje jmenovitě, máme rozhodování uvedeno po jménech, a můžu říct, že od té doby, co jsme to zavedli, tak se změnilo i rozhodování v radě. Ta rozhodnutí, která byla dříve taková, řekněme, odvážnější, tak dneska jsou kolegové, co odcházejí pravidelně na WC, dívám se tedy správným směrem, jsou kolegové, kteří při hlasování raději odejdou na WC, nebo se hlasování vůbec nezúčastňují, aby se dokonce ani nezdrželi hlasování, aby tam nebylo napsáno, že se zdrželi. Takže ono je to skutečně někdy trochu kontraproduktivní. Říkám to z vlastní zkušenosti. Myslím si, že každý zákon, který trochu v tomto směru pomůže, je přínosný.

Ono to má ještě další efekt - lidé se bojí vstupovat do komunální politiky. Protože tady se bavíme zejména o komunální politice. My tady v Poslanecké sněmovně ještě požíváme, a doufám, že ještě dlouho v tomto směru požívat budeme, poslaneckou imunitu, takže se nemusíme bát rozhodovat. Ale skutečně to rozhodování, které mají právě ty městské rady, které mají zastupitelstva, tak se často stává, že se vůbec nerozhoduje např. o prodeji majetku. Dneska naprosto banální rozhodování, když se prodává nějakých zbytných 50 m2 nějakého kousku trávy, o kterém se dříve standardně hlasovalo naprosto stoprocentním hlasováním, tak dneska to prochází těsnou většinou a je to skutečně až tristní pohled. Ten důvod je jediný, že zastupitelé mají strach rozhodovat.

Já si sice uvědomuji, že tento zákon to příliš nezmění, nebo přinese jenom část - (Předsedající: Váš čas pane místopředsedo.). Byla tady výzva k ministru spravedlnosti, tak já doufám, že se v tom bude ještě dále jednat.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vyčerpali jsme blok faktických poznámek. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Ivan Adamec. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, ministři, po smršti technických připomínek a poznámek bych k tomu chtěl také něco říci. Musím hned úvodem uklidnit kolegyni i kolegy, že budu hlasovat pro, ale o smyslu tohoto návrhu tak úplně přesvědčený nejsem. A budu vám říkat proč. Protože když se podíváte, tak je to víceméně deklarace, není to nic jiného.

Já jsem už tady mluvil při druhém čtení, nebo možná při prvním, já už si to nepamatuji, je to dlouho, že celý problém vznikl vlastně ve změně statutu obcí. Do té doby, od roku 1991, obce byly fyzické osoby a tam bylo jasně řečeno, co zákonem není zakázáno, je povoleno. Pak přišla Evropská unie, přišly změny, stali jsme se veřejnoprávní korporací, nikdo si toho moc nevšímal, protože co, to je jenom název, nikdo taky pořádně nevěděl, co to je. No a pak jsme se všichni divili, co to je. Protože stalo se to, že skutečně se začíná posuzovat, jestli prodáváme, pronajímáme v souladu s cenami obvyklými. Je to velmi složité, protože dřív rada mohla říct, jestli pronajme nebytový prostor na cukrárnu, prodej textilu nebo nějaký bazar, mohla rozhodnout podle toho, co chtěla, aniž by se musela věnovat dalším sounáležitostem. Dneska to tak není. Dneska musíte opravdu tu cenu obvyklou respektovat.

Jsou mechanismy, jak se s ní vypořádat, nebudu říkat obcházet, aby mě někdo nenapadl, ale je to pořád takové, řekl bych, drbání levou rukou za pravým uchem. Když bude horlivý státní zástupce nebo vyšetřovatel, tak vám skutečně může způsobit problémy. Ale co je horší, a ukazuje se, jak nízká politická kultura je v České republice, většinou to dělají opoziční poslanci. A ani bych se moc nespletl, že v řadě případů to dělají i vlastní lidé, kteří vás mají plné zuby a chtějí vás vystřídat, protože tam jste už moc dlouho. Takže opravdu velmi složitý případ. To je ta deklarace - pan kolega Svoboda o tom mluvil. Rada svá rozhodnutí nikdy nezdůvodňuje. Kdo byl někdy v radě města, kraje nebo v hlavním městě, tak ví, o čem hovořím, protože zdůvodnění vlastně neexistuje.

Já počkám, až tady pan předseda si ten svůj soubor děvčat ošéfuje. (K panu poslanci Faltýnkovi.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Poprosím, abychom případné diskuse přesunuli do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Ivan Adamec: Také děkuji. Takže ono není, jak to rozhodnutí zdůvodnit. Je to kolektivní rozhodnutí. Nějaké subjektivní výmluvy jednotlivých radních, když něco neodhlasují, nebo naopak přihlášení se ke kladnému hlasování je naprosto nesmyslná záležitost. Podle mě odůvodňování tohoto typu bude velmi problematické a neodradí to ani opozici, ani koalici, ani vlastní lidi, kteří na to mají jiný názor, aby nepřesouvali politickou záležitost do jiného pilíře, do pilíře soudního.

Já si myslím, že bychom se tomuto problému - a tady správně říkal pan předseda Stanjura, že by se tím mělo zabývat Ministerstvo vnitra, možná i Ministerstvo spravedlnosti, aby návrh byl ucelený, aby skutečně obsahoval celé meritum věci, protože tady je to pouze deklarace. Je to prostě deklarace. Navíc možná i někdy těžce naplnitelná s odůvodňováním. Ale i kdybychom našli nějakou metodu, jak to udělat, tak se to dá asi zpochybnit. Takže si myslím, že nejjednodušší cesta by byla vrátit se zpátky k fyzickým osobám. Ale už jsem to tady říkal, to nám asi už nikdo nedovolí. Jsme součástí Evropského společenství a tam prostě tyto systémy fungují v této podobě. To znamená veřejnoprávní korporace. A teď je otázka, jak to mají uděláno jinde, aby k těmto excesům nedocházelo.

Já si myslím, že by k nim nedocházelo, kdyby zvítězil zdravý rozum a kdybychom si nepletli pilíře mezi sebou. Prostě politické rozhodování patří do pilíře, který nemůže být součástí pilíře moci soudní. To prostě nejde. A pokud budeme kriminalizovat - a sáhněte si každý do svědomí, kdy jste to sami měli chuť udělat, nebo dokonce nedej bože někteří udělali, protože ten protivník byl silný a tohle je nejjednodušší, nejsnazší cesta, jak ho očernit, a sami víte, že na každém šprochu je pravdy trochu. Když vás pak osvobodí, a dokonce vám dají i v některých případech náhradu, tak stejně si lidé budou říkat: to je stejně hajzlík, on byl šikovný, on tam měl své známé, oni mu pomohli. Už jenom kontakt s touto mocí je pro politika velkým problémem. Já bych skutečně doporučoval, abychom to nebrali na lehkou váhu. Tento návrh zákona beru jako takovou deklaraci. Nic jiného to nebude.

A když už jsem u tohohle pultu, tak bych chtěl prostřednictvím mikrofonu a přenosu sdělit všem kolegům starostům, primátorům: prosím vás, nemyslete si, že pokud toto projde Parlamentem České republiky, že se vám nemůže nic stát. Buďte opatrní a chovejte se tak, jako by tento návrh zákona nikdy schválen nebyl.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, kterému dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Navážu na to, co tady řekl pan předřečník Adamec, vaším prostřednictvím. Já jsem si zapsal do hlavy poslední slova, co říkal: když je protivník silný, tak ho očerníme, každý s tím má nějakou zkušenost. Pošpiníme ho, a teprve potom zjistíme, že se vlastně věci měly jinak. Vzpomeňte si na mimořádnou schůzi o panu vicepremiérovi Babišovi. Vy všichni jste se tady nad tím podepsali. A znovu říkám, porušili jste to, co tato Sněmovna má za úkol, zákonodárství. Přesně to se stalo na mimořádné schůzi. Takže se podívejte do vlastního svědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan poslanec Chalupa se mýlí, nebo jenom zúžil roli Poslanecké sněmovny. Kromě toho, že vytváříme zákony, tak máme taky kontrolovat vládu. To je stejně důležitá role Sněmovny jako tato zákonodárná.

To, co říkal kolega Adamec, nechci ho interpretovat - je něco jiného kritizovat politického oponenta, říkat občanům "nevolte ho, on to nedělá dobře", a něco jiného podávat trestní oznámení a kriminalizovat jeho jednání. Je legitimní podle mě kritizovat oponenta, starostu, hejtmana, ministra financí, premiéra, pokud možno věcně na základě faktů, ale nikdo z nás občanských demokratů, pane poslanče Chalupo prostřednictvím řídícího schůze, nepodal žádné trestní oznámení na pana ministra financí. Nepodal. My jenom říkáme, že chybuje, dělá to špatně, ovládá média v neprospěch svých politických oponentů, a to je normální kritika. A my jsme úplní čajíčci proti tomu, co on tady říká o nás. A to vám nevadí. Ale my se bavíme o normálních politických argumentech, o tom, že přesvědčujete voliče úspěšně nebo neúspěšně. Něco jiného je kriminalizace politických odpůrců a to je věc, proti které já dlouhodobě vystupuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec, poté paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych se jenom chtěl opravit - veřejnoprávní korporace přišly bohužel už v roce 1998, to znamená před vstupem do Evropské unie, byli jsme velmi aktivní.

Co tady povídal pan kolega Chalupa, chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího říci, že to není ten případ. Mluvil jsem o něčem úplně jiném a prosím, interpretace, jak jste ji tady říkal, není v souladu s tím, co jsem tady povídal. Je to prostě něco jiného. Možná by stálo za to trošku víc přemýšlet.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Ono je to svým způsobem fascinující, jak tady kolega z hnutí ANO, prostřednictvím pana místopředsedy, jedním dechem nerespektuje presumpci neviny u paní Parkanové, stejně jako pan ministr, který už tady není, kdy skutečně ještě probíhá soud. U paní Parkanové presumpci neviny nectíte, protože ji tady připomínáte, že je spojená s nějakými kauzami na Ministerstvu obrany, a druhým dechem se vám nelíbí, že Poslanecká sněmovna se pouze a jenom vicepremiéra této vlády - paní Parkanová už není aktivní politik - ptá, jakým způsobem souvisí některé jeho byznysové záležitosti s pozicí vicepremiéra, jakým způsobem ovlivňuje média, jakým způsobem ovlivňuje veřejné mínění. To je přece úplně zásadní rozdíl. Nemůžete ale jedním dechem říkat presumpci neviny ctíme a druhým dechem v jiném příspěvku ji absolutně nectít a popřít sami sebe.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté pan poslanec Kudela, poté pan předseda Fiala.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já jsem nehovořil o paní Parkanové, protože ctím presumpci neviny.

K panu kolegovi Stanjurovi vaším prostřednictvím. Vy jste udělali nějaké usnesení, kde jste řekli, že někdo něco udělal. Tady nebyl předložen jediný důkaz, není podáno jediné trestní oznámení, a tato Sněmovna řekla, že někdo něco udělal. Možná tomu špatně rozumím, ale já tomu rozumím tak, že pokud tady někoho z něčeho obviňuji, a jak to řekl pan kolega Adamec, vaším prostřednictvím, očerníme, zničíme, a teprve potom řešíme to, že někdo byl třeba nevinen. Tady jste to znovu zopakoval. Vy jste řekl, že pan Babiš ovládá média. Na základě čeho jste to řekl? Na základě nějakých nezákonných odposlechů? O čem se tady pořád bavíme? Takže skutečně tato Sněmovna ať se chová jako zákonodárný sbor a měří každému stejným metrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kudela. Poprosím, je-li to možné, nepokřikovat na sebe, nediskutovat nahlas, vyslechnout ty, kteří mají slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, tahle debata, která se zde vede, se vede nad jednou větou, která se vkládá do zákona o obcích. Mám za to, že tato věta byla i ve starém zákoně o obcích, a ze své praxe komunálního politika si pamatuji, že jsme ji jednou využili s tím, že jsme k usnesení přidali odůvodnění, které bylo součástí toho usnesení, proč pozemek, který se prodává, se prodává za cenu, která byla nižší, než byla cena dle znaleckého posudku. Prostě jsme tento krok odůvodnili a bylo to součástí usnesení.

Takže já budu podporovat vložení této věty i do nového zákona o obcích, jen si dovolím vznést úvahu. Doufám, že tohoto institutu nebude nadužíváno, například v jeden a půl miliardě případů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Fiala. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Moje faktická poznámka reaguje na vystoupení pana poslance Chalupy, vaším prostřednictvím, který se zde pokusil interpretovat roli parlamentu ve velmi redukované, nesprávné podobě. Tak bych chtěl jemu a všem připomenout, že parlament má jako jednu z podstatných funkcí definovánu funkci komunikační, a tato komunikační funkce znamená, že parlament se může vyjadřovat k jakékoli otázce. K jakékoli otázce bez ohledu na to, zda spadá do jeho kompetence zákonodárného sboru, nebo se třeba týká pravomoci exekutivy. Součástí práce parlamentu a jednou z jeho funkcí je přijímat i stanoviska, usnesení a doporučení, která se vztahují k vládě. A Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nic jiného neudělala, než naplňovala tuto svoji komunikační funkci, na kterou má zcela jednoznačně právo.

Takže pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, můžete samozřejmě vyjadřovat svůj nesouhlas s obsahem, způsobem, jakým to většina Poslanecké sněmovny provedla, ale nemůžete zpochybňovat fakt, že to Poslanecká sněmovna provedla. Máme na to právo, je to naše úloha a je to naše jasně definovaná funkce.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Tak bych vystoupil a jsem rád, že řídím schůzi a nemůžu.

Vyčerpali jsme faktické poznámky. Ptám se, zda má ještě někdo...? Ono je dobře, že nevystoupím.

Jsme stále v bodu, který se týká novely zákona o obcích. Paní poslankyně Černochová se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já myslím, pane místopředsedo, že vy to víte, ale pokud po vaší pravici sedí dva kolegové místopředsedové, tak vás mohou u řečnického pultu nahradit a můžete vystoupit, ale asi nechcete.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já to vím, paní poslankyně. Děkuji vám. Myslím, že se chceme všichni posunout dál k hlasování. Ptám se, jestli chce ještě někdo vystoupit v rozpravě. Není-li tomu tak, tak rozpravu končím a ptám se paní navrhovatelky či pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj vystoupí. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Jen co se týká zhodnocení rozpravy, která tady proběhla. Můžu konstatovat, že si nejsem úplně jistý, jestli všechny příspěvky byly přímo k tématu, nicméně když se podíváte na tu vkládanou větu, tak já bych tam jenom chtěl, a zaznělo to v některém příspěvku, říci, že v podstatě při každém rozhodování zastupitelstev je součástí příslušného materiálu důvodová zpráva. Myslím, že nejde o nic jiného, než aby minimálně v té důvodové zprávě podle té vkládané věty bylo to zdůvodnění, o kterém se píše. Pokud samozřejmě dojde k podezření ze spáchání trestného činu, tak vždy, pokud to dojde k soudní moci, bude o příslušných věcech rozhodovat soud.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Je dobře, že zůstáváte na svém místě. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kořenek: Takže děkuji. Já bych v tuto chvíli navrhl následující proceduru. Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna hlasovala ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 249/3 v následujícím pořadí. Jako bod 1 hlasovat o případných návrzích legislativně technických úprav podaných podle § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Za druhé hlasovat společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A. Pozměňovací návrhy z usnesení garančního výboru A1 až A6 tvoří věcný a logický celek, takže tady společně. A pak hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak. Já vám děkuji. Nejprve jsem zaregistroval žádost pana předsedy Kučery, abych vás všechny odhlásil. Této žádosti samozřejmě vyhovím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. V rozpravě nezazněly žádné legislativně technické?

 

Poslanec Petr Kořenek: Já jsem si to ověřil, nezazněly žádné legislativně technické, takže v tom případě si myslím, že o bodu 1 nemusíme hlasovat, resp. z té procedury můžeme vypustit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Souhlasím. Teď si myslím, že ta procedura je natolik... Dobře. Schválíme proceduru, budeme respektovat jednací řád v plném rozsahu. Já tedy nechám odsouhlasit proceduru tak, jak byla přednesena. Budeme hlasovat pouze o pozměňovacích návrzích pod písmenem A a poté o návrhu zákona jako celku.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takovou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57. Přihlášeno 161 poslanců, pro 161 poslanců, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Takže nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou v usnesení garančního výboru pod čísly A1 až A6, tvoří věcný a logický celek a týkají se doplnění, aby se tato novela vztahovala i na vyšších územní celky a město Prahu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 58. Přihlášeno 161 poslanců, pro 154. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Nyní můžeme hlasovat o novele zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 249, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 59. Přihlášeno 163 poslanců, pro 139, proti 4. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím tento bod.

 

Otevírám další bod. Je to

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP