Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Václav Frank

Schůze: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 39, 43, 46, 47, 48, 49

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení
části č. 72-73 (19. 8. 1998)

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

21. Návrh poslanců Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení
část č. 100 (15. 10. 1998), část č. 122 (16. 10. 1998)

51. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
část č. 112 (15. 10. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

15. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení
část č. 114 (1. 12. 1998)

8. schůze (12. - 15. 1. 1999)

6. Návrh poslanců Marie Machaté a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení
část č. 54 (13. 1. 1999)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15.října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28.května 1998 /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení
část č. 190 (10. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

27. Vládní návrh zákona o ozbrojených silách České republiky /sněmovní tisk 143/ - prvé čtení
část č. 187 (30. 3. 1999)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 188 (30. 3. 1999)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení
část č. 246 (31. 3. 1999)

73. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky do operace JOINT GUARDIAN /sněmovní tisk 148/
část č. 35 (24. 3. 1999)

74. Vládní návrh na vyslání nevyzbrojeného dopravního letounu An - 26 Armády České republiky do operace EAGLE EYE /sněmovní tisk 153/
části č. 54-55 (24. 3. 1999)

11. schůze (14. 4. 1999)

1. Změna mandátu pro vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky a nevyzbrojeného dopravního letounu An - 26 Armády České republiky, schváleného 10. schůzí Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 176/
část č. 7 (14. 4. 1999)

12. schůze (21. 4. 1999)

1. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize /sněmovní tisk 188/
části č. 8-9 (21. 4. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

29. Návrh koncepce reformy veřejné správy /sněmovní tisk 196/
část č. 196 (19. 5. 1999)

47. Vládní návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení
část č. 357 (2. 6. 1999)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 198/ - prvé čtení
část č. 286 (21. 5. 1999)

59. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení
část č. 293 (21. 5. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
část č. 41 (30. 6. 1999)

54. Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení
část č. 262 (8. 7. 1999)

121. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 114 (1. 7. 1999)

16. schůze (14. 9. 1999)

12. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky k řešení následků zemětřesení v Turecku /sněmovní tisk 334/
část č. 14 (14. 9. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

69. Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních) /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení
část č. 433 (3. 11. 1999)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení
část č. 444 (3. 11. 1999)

173. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s vysíláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a s pobytem cizích vojsk na území České republiky /sněmovní tisk 392/
část č. 341, část č. 345 (22. 10. 1999)

175. Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1998 (ve srovnání s rokem 1997) /sněmovní tisk 254/
část č. 528 (9. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

52. Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení
část č. 165 (3. 12. 1999)

20. schůze (21. - 22. 12. 1999)

část č. 27 (22. 12. 1999)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení
část č. 462 (9. 3. 2000)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení
část č. 495 (10. 3. 2000)

69. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - druhé čtení
část č. 236 (1. 3. 2000)

88. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - třetí čtení
část č. 346 (3. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

47. Vládní návrh zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 583/ - prvé čtení
část č. 74 (5. 4. 2000)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsaná dne 19. června 1951 v Londýně, Protokol o statusu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaný dne 28. srpna 1952 v Paříži, a Další dodatkový protokol k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statusu jejich ozbrojených sil, otevřený k podpisu dne 19. prosince 1997 v Bruselu /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení
část č. 121 (6. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení
část č. 37 (17. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

23. Vládní návrh zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 583/ - druhé čtení
část č. 48 (28. 6. 2000)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů /sněmovní tisk 609/ - druhé čtení
část č. 52 (28. 6. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

45. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky /sněmovní tisk 681/
část č. 151 (21. 9. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

13. Vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 666/ - prvé čtení
část č. 31 (18. 10. 2000)

81. Zpráva stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
část č. 200 (24. 10. 2000)

87. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti na území České republiky v roce 1999 (ve srovnání s rokem 1998) /sněmovní tisk 662/
část č. 214 (25. 10. 2000)

104. Ústní interpelace
části č. 294-295 (26. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

66. Vládní návrh na další působení jednotek Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně podle příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a uzavřených dohod v roce 2001 /sněmovní tisk 784/
část č. 249, část č. 251 (7. 12. 2000)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

část č. 133 (26. 1. 2001)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - druhé čtení
část č. 54 (24. 1. 2001)

48. Ústní interpelace
části č. 97-98 (25. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů /sněmovní tisk 808/ - prvé čtení
část č. 154 (23. 2. 2001)

100. Ústní interpelace
část č. 116, část č. 118 (22. 2. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

80. Ústní interpelace
část č. 119 (5. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 891/ - prvé čtení
část č. 111 (17. 5. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

66. Návrh poslanců Petra Nečase a Františka Ondruše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 949/ - prvé čtení
část č. 293 (26. 10. 2001)

107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 891/ - druhé čtení
část č. 432, část č. 434 (1. 11. 2001)

166. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORCE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, za období červenec - prosinec 2000 /sněmovní tisk 899/
část č. 296 (26. 10. 2001)

182. Ústní interpelace
část č. 268 (25. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

31. Vládní návrh zákona o vojenských veteránech /sněmovní tisk 1093/ - prvé čtení
část č. 86 (29. 11. 2001)

53. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 1148/ - prvé čtení
část č. 138 (30. 11. 2001)

125. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001 /sněmovní tisk 1115/
část č. 459 (14. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

35. Návrh poslanců Petra Nečase, Miloše Titze, Pavla Severy, Františka Ondruše a Václava Franka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 992/ - druhé čtení
část č. 79 (30. 1. 2002)

84. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Pavla Severy, Tomáše Kladívka, Miloše Titze, Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1179/ - prvé čtení
část č. 278 (7. 2. 2002)

182. Ústní interpelace
části č. 126-127 (31. 1. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

51. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1204/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 115 (14. 3. 2002)

54. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 1230/ - prvé čtení
část č. 136 (15. 3. 2002)

62. Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 1240/ - prvé čtení
část č. 149 (15. 3. 2002)

144. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 243 (21. 3. 2002)

48. schůze (9. 4. 2002)

1. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF /sněmovní tisk 1281/
část č. 6 (9. 4. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

6. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - druhé čtení
část č. 43 (24. 4. 2002)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. /sněmovní tisk 1246/ - druhé čtení
část č. 22 (23. 4. 2002)

28. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 1230/ - druhé čtení
část č. 105 (25. 4. 2002)

105. Ústní interpelace
části č. 188-189 (2. 5. 2002)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 1304/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 147 (26. 4. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP