(15.50 hodin)

(pokračuje Vetchý)

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jménem vlády vás žádám o vyslovení souhlasu s uvedenými statusovými smlouvami NATO, čímž bude učiněn další důležitý krok k plnohodnotné integraci České republiky do aliance. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Payne. Pan poslanec Jiří Payne! (Není přítomen.) Prosím zaměstnance Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby upozornili pana poslance Jiřího Payna, že by bylo velmi vhodné, kdyby mohl přednést zpravodajskou zprávu k tomuto bodu. Je mi velice líto, že se dnes zde nějak velmi rozmohlo, že zpravodajové k projednávaným bodům nejsou přítomni ve sněmovně.

Prosím pana poslance Payna, aby se ujal své zpravodajské činnosti.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji pěkně. Smlouva SOFA, která upravuje pobyt cizích vojáků na území aliančních spojenců, je velmi podstatným dokumentem, který upravuje otázky odpovědnosti za jednání, škody, pobyt vojáků jedné alianční země na území druhé země. Zcela souhlasím s tím, co říkal pan ministr, že se tím usnadní vzájemný kontakt ozbrojených sil členských států aliance. Z toho důvodu doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tuto smlouvu schválila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi. Otevírám obecnou rozpravu. ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku do rozpravy nevidím. Registruji přihlášku pana poslance Franka.

Prosím pana poslance Franka, pokud jeho projev bude delší než do 16 hodin, aby skončil tak, abych v 16 hodin mohla přerušit jednání o tomto bodu a zbytek svého příspěvku potom přednese při další části tohoto projednávání. Nicméně v 16 hodin přesně musejí začít interpelace na předsedu vlády.

 

Poslanec Václav Frank: Děkuji, paní místopředsedkyně, budu se snažit nepřekročit tento limit.

Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, měl jsem vystoupení připravené delší, ale čas nás skutečně tlačí. Myslím, že jde o předlohu vlády, která má ve vztahu k Poslanecké sněmovně víceméně informativní charakter. Obsah druhého odstavce v podstatě vyjmenovává okruhy problémů spojených s právním postavením ozbrojených sil a zahrnujících administrativní záležitosti, trestní jurisdikci, ale i řešení škod, materiální zabezpečení a protokolární ustanovení. Přestože lze mít k obsahu velice vážné poznámky, nechám si je na případné další projednávání.

Přesto bych poprosil pana ministra o objasnění jedné věci. Termín krátkodobý a dlouhodobý (pobyt?) příslušníků Armády České republiky na území států NATO a států zúčastněných v PfP a naopak příslušníků ozbrojených sil NATO a členských států na našem území. Jak je tato věc myšlena? Celkem za zásadní věc považuji nutnost, že bychom měli jako Poslanecká sněmovna trvat na přesném vymezení povinností a práv České republiky a na jejich důsledném naplňování v identitě mezinárodních a českých právních norem.

Z předkládané dohody je zřejmé, že řada ustanovení se zcela jednoznačně dotkne suverenity České republiky jako státu. To je věc, která mě vede k podání návrhu Poslanecké sněmovně, aby Poslanecká sněmovna zamítla návrh předložené dohody. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Máme ještě celých šest minut. Ptám se pana ministra, zda si nyní přeje vystoupit.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Jen bych odpověděl panu poslanci. Tyto věci, o kterých on mluvil, řeší i navrhovaná novela ústavy. Samozřejmě také souhlas, který vyslovila Poslanecká sněmovna a Senát s pobytem našich vojsk v zahraničí a s přijímáním vojsk cizích armád na našem území, které tato Poslanecká sněmovna schválila.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Všechny jsem vás odhlásila a prosím o novou registraci.

 

Nyní budeme rozhodovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu.

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 116, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 116 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 116 vyslovilo 19 a 97 bylo proti.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 117, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 117 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 115 vyslovilo 100 a 9 bylo proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

V tuto chvíli přerušuji jednání do 16 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP