(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem našeho programu jsou

 

104.

Ústní interpelace

 

určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům.

Po zahájení 24. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace nejprve předsedovi vlády České republiky panu Miloši Zemanovi či vládě České republiky, a to v čase od 16.00 do 17.00 hodin, poté ostatním členům vlády České republiky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí nám byly v úterý rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Pavlu Severovi, který byl vylosován na prvém místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády Miloše Zemana. Připraví se pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Pavel Severa: Vážený pane premiére, dnešní moje interpelace nevyžaduje z vaší strany žádnou speciální přípravu ani zjišťování dat. Zeptám se vás totiž na několik jednoduchých otázek, které souvisejí pouze s obecným přístupem vlády České republiky k problematice drog v České republice. V otázce aktivit v protidrogové politice jsme v poslední době byli svědky dvou zajímavých úkazů, a já bych na ně chtěl vaši reakci.

Úkaz první. Pracovník nestátní organizace zabývající se problematikou drog v terénu místo aktivit pro snížení nabídky drog, tak naopak tento pracovník před restaurací drogy nabízí. A já se ptám, pane premiére, zda bude vláda řešit právní rámec pro činnost takovýchto organizací, zda uvažuje např. o licencování takových organizací a zda uvažuje o sankcích vůči takovýmto institucím, např. vyřazením z programu financování aktivit při porušování podmínek činnosti. Zatím jsem bohužel žádnou reakci vlády nezaznamenal.

Záměrně neuvádím jméno nestátní organizace, protože mi nejde o jednotlivý případ, ale o systémové opatření.

Úkaz druhý. Pracovník Meziresortní protidrogové komise, který by měl realizovat jako výkonná složka státní správy vládní nařízení, vyhlášky a zákony, tak místo prosazování platných předpisů a zákonů podepisuje petice proti platnému zákonu o postihování prodeje a držení nelegálních drog. Otázka tedy zní: Souhlasíte, pane premiére, s takovýmto jednáním a myslíte si, že jste schopen zajistit s takovýmto přístupem pracovníků státní správy prosazování odsouhlasené koncepce postupu proti šíření drog v souladu s platnými zákony?

Já se opět, pane premiére, záměrně zdržím jména pracovníka, protože mi opět jde o princip. Asi nebude sám. Nikomu neupírám právo na názor, ale pokud někdo zastává funkci, kde má v popisu práce činit naprostý opak toho, co v petici kritizuje, tak se domnívám, že takový člověk musí dosti trpět.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, upozorňuji vás, že jste překročil čas určený k položení vaší interpelace. Tento čas je nepřekročitelný. Udílím tedy slovo Miloši Zemanovi k odpovědi na vaši interpelaci.

 

Poslanec Pavel Severa: Ano, děkuji za odpovědi panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane poslanče Severo. Dovolte mi, abych úvodem opakoval svoji standardní poznámku, že ten, kdo vyžaduje dodržování zákonů od druhých, je povinen je vyžadovat sám a dodržovat je sám, že zákon o jednacím řádu ukládá nepřekročitelnou lhůtu na otázku a že vy jste tuto lhůtu překročil.

Nicméně chtěl bych vyzvat tuto Poslaneckou sněmovnu, či její torzo, které zde sedí, k poctivé hře, pokud interpelace nemají být pouze exhibice poslanců, ale touha dobrat se odpovědi na reálnou otázku.

Chci sdělit této sněmovně, že nově pověřený ministr Karel Březina vás krátce poté, co byla vylosována vaše interpelace do dnešního programu, požádal, abyste v zájmu seriózní odpovědi ministerského předsedy, neboť protidrogová politika, jak jistě uznáte, je tak široký pojem, že bez specifikace vašeho zadání nelze seriózně odpovědět, abyste tedy uvedl, na co se vlastně ptáte. Chci sdělit této sněmovně, že jste ministru Březinovi odmítl na tuto otázku odpovědět. A i když si vážím vaší práce v protidrogové problematice a i když mimochodem zastávám dosti podobné názory jako vy, tzn. i já jsem spíše pro akcent na represivní složku a nikoli pouze na složku prohibitivní či řekněme liberální, tak nemohu souhlasit s tímto vaším postupem, pokládám ho za neodpovědný a exhibicionistický. A protože jste mně nyní položil dvě naprosto nesmyslné otázky, kde se domníváte, že předseda vlády minutu poté, co mu to řeknete, bude vědět, který pracovník před jakou restaurací nabízí drogy či který pracovník protidrogové komise podepisuje údajné petice, aniž využijete onoho dvoudenního intervalu k tomu, abyste mi tyto otázky předem položil, což většina vašich slušnějších kolegů v interpelacích udělala, konstatuji, že se vám pomstím tím, že odpovím na zadání vaši interpelace tak, jak zněla.

Položil jste mně otázku ve věci protidrogové politiky České republiky. Já jsem si na tuto obecně specifikovanou otázku nechal vypracoval expertizu a tu vám nyní, milý pane poslanče Severo, klidným a vyrovnaným hlasem přečtu. Kdybyste se choval slušně, tak bych si za ty dva dny stačil zjistit jméno pracovníka protidrogové komise, stačil bych si zjistit text petice, stačil bych si zjistit i název restaurace, o které mluvíte a řadu podobných věcí. Je to tedy vaše věc, váš problém a vaše neserióznost.

A nyní zatížím tuto sněmovnu tím, že odpovím na interpelaci pana poslance Severy, tak jak byla zadána, tzn. interpelace ve věci protidrogové politiky České republiky.

Čtu: Protidrogová politika vlády uplatňovaná Meziresortní protidrogovou komisí vychází z koncepce a programu protidrogové politiky na období 1998 až 2000 schválené usnesením vlády č. 111 ze dne 23. února 1998. Jejím hlavním cílem je ochrana společnosti před nealkoholovými drogami. Vláda současně usiluje o zabezpečení služeb, péče a pomoci lidem, kteří drogy zneužívají a mají v důsledku toho závažné sociální a zdravotní problémy.

Současná protidrogová politika zdůrazňuje efektivnější využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu, vyšší kontrolu zacházení s poskytovanými prostředky a rozšiřování spektra služeb v oblasti prevence a léčby odpovídající aktuálním potřebám.

Je důležité, že se prohlubuje spolupráce mezi institucemi na horizontální i vertikální úrovni, tedy spolupráce meziresortní i mezioborová a mezisektorová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP