Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 13. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 13. schůze, 5. září 1997

Předchozí část(Schůze zahájena v 9.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


12. Informace vlády o povodňové situaci

Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 9.08 hodin.)
(Jednání zahájeno v 9.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Dostál
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Pavel Dostál
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Pavel Dostál
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Pavel Dostál


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - třetí čtení

Poslanec Josef Holub
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ivan Vrzal
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ivan Vrzal


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Zdeněk Zajíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Zajíček


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - třetí čtení

Poslanec Jan Černý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 11.24 hodin.)
(Schůze znovu zahájena v 11.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - třetí čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Jan Vik
Poslanec Václav Krása
Poslanec Václav Exner
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Zuzka Rujbrové
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Brožík
Ministr v průběhu hlasování nemůže, pokud já vím, otevřít rozpravu. Pokud je na to jiný názor, prosím, aby byl přednesen, ale můj názor je takovýto. (Hlasy
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 12.02 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 12.17 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Václav Krása


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 12.45 hod.)
(Schůze zahájena ve 13.40 h.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Vik
Poslanec Vladimír Špidla


25. Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach
Pan poslanec Kováčik předložil dvě doprovodná usnesení, a to - myslím, že je nemají poslanci, proto bych je přečetl, jsou celkem srozumitelná a hlasovali bychom jako o dvou návrzích. První zní
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Karel Mach


26. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení

Poslanec Karel Machovec


27. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k počítání lhůty stanovené pro prezidenta republiky v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky při vrácení přijatého zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu

Poslanec Libor Novák
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Libor Novák
Poslanec Jiří Payne
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze skončila ve 14.30 hodin.)


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP