Pátek 5. září 1997

 

Poslanec Václav Krása: Ne, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Také tomu tak není, takže nyní prosím pana poslance Krásu, aby přednášel jednotlivé návrhy k hlasování. Podle jednacího řádu budeme nejdříve hlasovat o návrhu předneseném panem poslancem Vikem ve třetím čtení o vrácení tohoto návrhu zákona do druhého čtení, poté o návrzích padlých ve třetím čtení rozpravy a dále se budeme hlasováním vyjadřovat k jednotlivým návrhům, tak jak padly ve druhém čtení.

Na žádost některých poslanců jsem vás všechny odhlásila, prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

A nyní prosím pana poslance Krásu, aby uváděl jednotlivé návrhy tak, jak o nich budeme hlasovat.

 

Poslanec Václav Krása: Takže nejprve, paní předsedající, musíme hlasovat o návrhu pana poslance Vika na vrácení do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, já zahajuji hlasování pořadové číslo 214 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 214 se z přítomných 190 pro vyslovilo 94, proti 96. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pana zpravodaje, aby pokračoval.

 

Poslanec Václav Krása: Nyní se domnívám, že bychom mohli hlasovat o dvou návrzích, které jsem navrhl na stažení, a to o návrhu pod č. C2. Pan ministr souhlasí se stažením, já jsem to samozřejmě navrhl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 215 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Krásy na stažení jeho návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 215 se z přítomných 191 pro vyslovilo 166, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Dále navrhuji stažení svého pozměňovacího návrhu pod bodem C3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 216 a ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Krásy na stažení jeho pozměňovacího návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 216 se z přítomných 191 pro vyslovilo 165, proti nikdo.Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Po tomto hlasování můžeme přistoupit k vlastním pozměňovacím návrhům. Budu je přednášet tak, jak šly za sebou. Nejprve jsou pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem B paní poslankyně Fischerové. První pozměňovací návrh se týká změny názvu zákona. S tímto návrhem souhlasím, pan ministr také souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 217 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 217 se z přítomných 191 pro vyslovilo 171, proti nikdo.Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Druhý pozměňovací návrh paní poslankyně Fischerové - zpravodaj nedoporučuje, pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 218 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 218 se z přítomných 191 pro vyslovilo 95, proti 92. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Třetí pozměňovací návrh zpravodaj nedoporučuje, pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 219 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 219 se z přítomných 191 pro vyslovilo 94, proti 93. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Protože návrh nebyl přijat, nemůžeme hlasovat ani o podbodu pod bodem 3, takže bod č. 4 v pozměňovacím návrhu paní poslankyně Fischerové zpravodaj nedoporučuje, pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 220 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 220 se z přítomných 191 pro vyslovilo 95, proti 92. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Protože návrh nebyl přijat, nemůžeme hlasovat ani o bodu F. Bod č. 5 - upozorňuji, že je to pohřebné a že jsou k tomuto bodu předneseny i další pozměňovací návrhy, že se to týká výše částky pohřebného. Zpravodaj nedoporučuje, pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, nebylo by v tomto případě vhodné seřadit všechny body týkající se tohoto ustanovení a hlasovat o nich společně?

 

Poslanec Václav Krása: To jsou jednotlivé částky, museli bychom hlasovat po jednotlivých částkách a domnívám se, že je to úplně stejné, když k nim dojdeme při postupném nabíhání pozměňovacích návrhů. Částky jsou každá jiná a o každém pozměňovacím návrhu se bude muset hlasovat zvlášť.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tomto případě jsou asi možné oba postupy. Akceptuji váš postup. Pan poslanec Exner se chce zřejmě vyjádřit.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, tento případ jednací řád přímo ošetřuje tím, že jde-li o různé částky, je orientační hlasování zákonem předpokládáno, tudíž není možný jiný výklad, než hlasovat nejdříve orientačně, a potom teprve v pořadí, jak získají jednotlivé částky podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem přesvědčena o tom, pane poslanče, že máte pravdu, takže budeme hlasovat tímto způsobem.

 

Poslanec Václav Krása: Omlouvám se, takže budeme hlasovat teď orientačně o jednotlivých návrzích. Paní poslankyně Fischerová navrhuje pohřebné ve výši 5000 Kč, pan poslanec Škromach navrhuje pohřebné ve výši 7200 Kč a pan poslanec Štrait navrhuje 6000 Kč, takže domnívám se, že bychom mohli takto, jak jsem jednotlivé návrhy přečetl za sebou, hlasovat o nich orientačně. Nejprve o částce 5000 Kč, kterou navrhla paní poslankyně Fischerová.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, budeme hlasovat takto orientačně v pořadí, jak bylo přečteno, tzn. nejdříve o návrhu paní poslankyně Fischerové, potom o návrhu pana poslance Škromacha a potom o návrhu pana poslance Štraita. Budeme tedy v orientačním hlasování se vyslovovat k jednotlivým návrhům, který v konečném hlasování dostane přednost.

 

Prosím, abyste se v hlasování pořadové č. 221, které jsem právě zahájila, vyslovili, kdo je pro návrh paní poslankyně Evy Fischerové.

V hlasování pořadové č. 221 návrh paní poslankyně Evy Fischerové z přítomných 191 získal 52 hlasů.

 

Poslanec Václav Krása: Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Škromacha 7200 Kč.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní budeme v hlasování pořadové č. 222 hlasovat o návrhu pana poslance Škromacha.

Zahajuji hlasování č. 222 a ptám se, kdo je pro.

Konstatuji, že návrh pana poslance Škromacha v hlasování pořadové č. 222 z přítomných 190 získal 94 hlasů.

 

Poslanec Václav Krása: Jako o třetím budeme hlasovat o návrhu pana poslance Štraita 6000 Kč.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové č. 223, které jsem právě zahájila, se ptám, kdo je pro návrh pana poslance Štraita.

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 223 se z přítomných 191 pro návrh pana poslance Štraita vyslovilo 68.

 

Budeme tedy hlasovat v pořadí: nejdříve návrh pana poslance Škromacha, potom návrh pana poslance Štraita a nakonec návrh paní poslankyně Fischerové.

 

Poslanec Václav Krása: Ano. Já si ještě dovolím říci, že ani k jednomu návrhu nemá zpravodaj ani pan ministr kladné stanovisko. Navrhují zamítnout.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové č. 224 budeme rozhodovat o návrhu pana poslance Škromacha.

Zahajuji hlasování pořadové č. 224 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 224 se z přítomných 191 pro vyslovilo 94, proti 90. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Další návrh je návrh pana poslance Štraita, pro který se vyslovilo 68 poslanců. Nedoporučuje pan ministr ani zpravodaj.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové č. 225 rozhodneme o pozměňovacím návrhu pana poslance Štraita.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 225 se z přítomných 191 pro vyslovilo 94, proti 91. Tento návrh nebyl přijat.

 

Na žádost některých poslanců vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

Jako o posledním pozměňovacím návrhu rozhodneme o návrhu paní poslankyně Fischerové, který získal 52 hlasů. Pan ministr a pan zpravodaj se již vyjádřili.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 226 a ptám se, kdo je pro návrh paní poslankyně Fischerové. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 226 se z přítomných 190 pro vyslovilo 95, proti 89. Tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Krása: Dalším návrhem je návrh B 6 paní poslankyně Fischerové. Pan ministr doporučuje, pan zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 227 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 227 se z přítomných 191 pro vyslovilo 182, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Další návrhy pod čísly B 7 a B 8 jsou nehlasovatelné, protože jsme nepřijali pozměňovací návrh pod číslem B 2, což je úprava přídavků na dítě, a toto jsou vlastně pouze legislativní úpravy.

Dále jsou návrhy pod písmenem C, pozměňovací návrh C 1 pan ministr doporučuje, zpravodaj jako předkladatel samozřejmě doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 228 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 228 se z přítomných 191 pro vyslovilo 91, proti 94. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Na straně 4 jsou pozměňovací návrhy, které jsou v bodu C, ale bohužel z nich vypadlo číslování, ale nespadají pod bod 2, který jsem stáhl. Chci to jenom takto ještě upřesnit, aby náhodou nedošlo k mýlce, že jsem stáhl i své pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny v článcích IV. a V. Jsou to legislativní úpravy, které navazují na právě projednávaný návrh. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je uveden na straně 4 a začíná "Článek IV.". Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 229 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Pan poslanec Štrait se zřejmě hlásil dříve než jsem zahájila hlasování. Omlouvám se. Prohlašuji hlasování pořadové číslo 229 za zmateční. Budeme hlasovat znovu. Prosím poslance, aby se hlásili tak, abych je zahlédla a abych nemusela neustále hlasování prohlašovat za zmateční. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Já se omlouvám, kolegové. Já mám jednu technickou poznámku. Jde mi o to, o čem se teď bude hlasovat. Já jsem to pochopil tak, že pan poslanec Krása celý článek IV na straně 4 stahuje jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana poslance Krásu, aby tuto záležitost ještě jednou vysvětlil. Zároveň prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Václav Krása: Uvědomuji si, že mohlo dojit k nepochopení, a to proto, že až nyní dodatečně jsem zjistil, že moje další dva pozměňovací návrhy, které jsou na straně 4 a jsou vždy jako jeden komplexní návrh článek IV a jako jeden komplexní návrh článek V, nejsou skutečně uvedeny číslicemi před pozměňovacími návrhy. To je chyba, které jsem si skutečně nevšiml. Když jsem dával návrh na stažení svého pozměňovacího návrhu C 2, tak jsem uvedl, že se jedná o novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, což se najde i ve stenozáznamu. Proto si myslím, že je zcela věrohodné, co říkám, a že to nelze takto zpochybnit.

Znovu říkám, že teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je uveden na straně 4 Článek IV., a je to jeden komplexní pozměňovací návrh a jsou to vlastně legislativně technické úpravy v souvislosti s právě projednávaným zákonem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přiznám se, že jsem se jako řídící schůze momentálně dostala do velmi obtížné situace. Hlásí se paní poslankyně Rujbrová zřejmě s námitkou. Každopádně prosím své kolegy, aby se mnou konzultovali další postup.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Já bych ráda sněmovnu upozornila, že pan poslanec Krása stáhl bod C 2, jehož návětí zní ,Za článek II se vládají nové články III., IV. a V." Sněmovna hlasováním rozhodla o tom, že stažení tohoto návrhu připouští. Obávám se, že za těchto okolností stěží můžeme vykládat, že jsme rozhodli pouze o článku III, nikoliv též o článku IV. a V.

(Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče Kráso, já se skutečně obávám, že argument paní poslankyně Rujbrové je velmi jednoznačný a že za této situace nemůžeme hlasovat o vašich článcích IV. a V.

Každopádně prosím pana zpravodaje, aby pokračoval v předkládání návrhů. Pan ministr může hovořit podle jednacího řádu kdykoliv.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Dámy a pánové, já si myslím, že tady je veden zbytečný spor, protože tady nejde o politiku.Tady jde o legislativu. V případě, jak předpokládám, že bude tato novela zákona č. 117 schválena, tak kdyby nebyly schváleny další články, které předkládá pan poslanec Krása, došlo by k nesouladu mezi zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o příspěvku na nájemné a zákonem o příspěvku na teplo a tyto dávky by bylo velice obtížné, ba nemožné vyplácet, čili tady se jedná o legislativní úpravu a je zbytečné z toho dělat spor. Pan poslanec Krása skutečně upřesnil pouze článek týkající se zdravotního pojištění. Toto je mé vysvětlení a já nyní nevím přesně, jak je to procedurálně správné. Tady mi napovídají kolegové, že bych měl dát návrh na revokaci hlasování ke stažení návrhů, které podal pan poslanec Krása ve třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Krása se ještě hlásí. Prosím o klid!

 

Poslanec Václav Krása: Paní předsedající, protože jsem zřejmě způsobil svým návrhem na stažení bodu C 2 zmatek, navrhuji, aby došlo k revokaci tohoto mého návrhu s tím, že pak bych - protože pan ministr otevřel rozpravu svým vystoupením - ne? Takže pak bych upřesnil svůj návrh na stažení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně Rujbrová. Dostáváme se skutečně do obtížné procedurální situace.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Já mám pocit, že procedurální situace je ještě obtížnější. I za předpokladu, kdyby sněmovna schválila revokaci rozhodnutí, kterým vzala na vědomí zpětvzetí návrhu poslance Krásy, bychom se dostali do situace, kdy tento návrh byl vzat zpět a nelze jej znovu v tomto stadiu přednést. Chci na to jen upozornit. (Protestní hlasy v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Mám pocit, že dochází k omylu ze strany paní poslankyně Rujbrové. Právě proto ve třetím čtení sněmovna hlasuje o zpětvzetí návrhu, že ho nemůže předkladatel sám o sobě vzít zpět.

Je to z dobrých důvodů, aby nebyly ve druhém čtení předneseny návrhy, které chce přednést někdo jiný, a pak nebyly staženy. Čili jestliže revokujeme, pak normálně můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích, články 3, 4 a 5 a článek 3 prostě neschválíme, pokud si ho pan předkladatel přeje stáhnout.

Myslím, že je regulérní návrh na revokaci. Podal ho poslanec, který pro tento návrh hlasoval. Můžeme hlasovat a pak hlasujeme o těch jednotlivých článcích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Paní předsedající, v tomto případě bych dal procedurální návrh, abychom návrh zákona vrátili do druhého čtení příslušnému výboru.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já, pane poslanče, bohužel - byť by to mohlo být řešení - musím upozornit na to, že takovýto návrh lze přednést pouze v rozpravě, která momentálně není.

(Výkřiky ze sálu.)

Ministr v průběhu hlasování nemůže, pokud já vím, otevřít rozpravu. Pokud je na to jiný názor, prosím, aby byl přednesen, ale můj názor je takovýto.

(Hlasy: Pak se nemůže revokovat!)

Paní poslankyně, páni poslanci, ještě dám slovo panu poslanci Filipovi a potom zřejmě z vlastní iniciativy vyhlásím velice krátkou přestávku, aby bylo možné vyjasnit další postup.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Stejným způsobem uznávám, že není možné v tuto chvíli se vrátit mimo rozpravu k návrhu na opakování druhého čtení, ale je možné se v tuto chvíli hlasováním rozhodnout o revokaci našeho usnesení, že se do druhého čtení nevrátíme, tak jak byl návrh kolegy Vika.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Černý se již nehlásí. Dámy a pánové, v tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 12.15 hodin, aby bylo možné najít shodu, jak je možné pokračovat.

 

(Schůze přerušena ve 12.02 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 12.17 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím všechny, aby se dostavili do jednacího sálu, budeme pokračovat v přerušeném jednání. V průběhu krátké přestávky proběhly konzultace s parlamentní legislativou, a tudíž doufám, že se našel postup, jak lze správně postupovat.

Paní poslankyně, páni poslanci, prosím všechny, aby se dostavili do jednacího sálu.

Vzhledem k tomu, že přestávka byla svolána pro vyjasnění procedury, byla bych nerada, kdyby měla nějakým způsobem měnit poměr sil.

Paní poslankyně, páni poslanci, ještě dříve než navrhnu další postup, dám slovo panu poslanci Kopeckému.

 

Poslanec Robert Kopecký: Paní předsedající, dámy a pánové, v hlasování 226, to byl návrh o pohřebném od paní Fischerové, jsem hlasoval "ano". Ve sjetině se ukázalo, že jsem nehlasoval. Žádám nové hlasování. Žádám, aby se o tom hlasovalo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Pan poslanec Kopecký vznesl námitku proti hlasování. O této námitce budeme hlasovat. Pane poslanče, prosím, sledujte mě. Hovořil jste o hlasování 226. Je to tak? Pane poslanče Kopecký, hlasování 226? (Posl. Kopecký: Ano.) Ano.

Ráda bych se ještě dozvěděla. Toto hlasování 226 bylo jedno z hlasování orientačních, nebo to bylo hlasování o návrhu? (Posl. Kopecký: O návrhu.) Bylo to hlasování o návrhu, to znamená, že budeme hlasovat o námitce.

Paní poslankyně, páni poslanci, pokud s tím souhlasíte, nejdříve bych dala hlasovat o námitce pana poslance a poté, co o ní rozhodneme hlasováním, doporučila bych, abychom se vrátili k problému pana poslance Krásy a tento vyřešili.

Pan poslanec Krása souhlasí s takovýmto postupem. Na žádost některých poslanců jsem vás všechny odhlásila a prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali.

 

Pan poslanec Kopecký vznesl procedurální námitku proti hlasování 226. Já o této námitce nyní dám hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 230. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Kopeckého. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 230 se z přítomných 188 pro vyslovilo 141, proti 11.

 

Tento návrh byl přijat, to znamená, že námitce pana poslance Kopeckého bylo vyhověno. O návrhu tedy budeme hlasovat znovu.

Pokud jsem správné pochopila pana poslance Kopeckého, jedná se o návrh poslankyně Fischerové, který se týká článku 1 bodu 42, kdy se částka 3800 korun nahrazuje částkou 5000 korun. Je to tak správně, pane poslanče? (Posl. Kopecký: Ano.). Je. Viděla jsem znovu signál, že poslanci žádají odhlášení. Znovu tedy vyhovuji odhlášení a znovu vás všechny prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu paní poslankyně Fischerové, a to v hlasování pořadové číslo 231.

 

Poslanec Václav Krása: Jestli ještě, paní předsedající, mohu. Pan ministr ani pan zpravodaj nedoporučují tento návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, již jste se takto vyjádřili při prvním hlasování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 231. Ptám se, kdo je pro návrh paní poslankyně Fischerové? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 231 z přítomných 191 se pro vyslovilo 96, proti 91.

Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, chci vás poprosit o takový klid v jednacím sále, aby bylo možno pokračovat v projednávání tohoto návrhu zákona. Předtím, než bylo přerušeno jednání ke krátké přestávce, jsme zde řešili složitou procedurální situaci kolem staženého návrhu pana poslance Krásy. Jsem přesvědčena o tom, že v průběhu přestávky ve spolupráci s legislativou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zde našlo řešení. Jsem přesvědčena, že v tuto chvíli je možné, abychom hlasovali o revokaci, pokud bude takováto revokace navržena. Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Václav Krása: Paní předsedající, já jsem už před přestávkou navrhl revokaci svého návrhu na stažení bodu c) 2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o revokaci, tak jak ji navrhl pan poslanec Krása.

Zahajuji hlasování pořadové č. 232 a ptám se, kdo je pro tento návrh na revokaci. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 232 se z přítomných 191 pro vyslovilo 96, proti 85. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní prosím pana zpravodaje Krásu, aby navrhl další postup.

 

Poslanec Václav Krása: Protože jsme rozhodli o tom, že budeme revokovat můj návrh na stažení, nyní bychom měli o tomto návrhu na stažení, který byl původně podán, hlasovat. Já toto svoje stažení nedoporučuji. (Potlesk.) Vím, že to je komické, ale návrh padl ve třetím čtení a nyní jej nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyhovím panu poslanci Krásovi a budeme hlasovat tak, jak navrhl.

Zahajuji hlasování pořadové č. 233 a ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Krásy na stažení jeho návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 233 se z přítomných 191 pro vyslovilo 95, proti 93, tento návrh nebyl přijat.

 

Chci poprosit paní poslankyně a pány poslance o klid v sále a pana zpravodaje Krásu, aby uvedl, jakým způsobem budeme dále jednat.

 

Poslanec Václav Krása: V bodě c) 2 jsou tři samostatné pozměňovací návrhy uvedené jednotlivými články. Protože byl přijat pozměňovací návrh paní poslankyně Fischerové pod bodem b) 6, není možné hlasovat o novém článku 3, který jsem přednesl pod bodem c) 2. Tento bod je nehlasovatelný, takže můžeme přejít na další stránku, kde je další komplexní návrh, uvedený pod čl. 4. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Chápu to správně, pane zpravodaji, že se hlasuje o celé IV, tzn. 1 až 6? (Ano.)

Zahajuji hlasování pořadové č. 234 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 234 se z přítomných 191 pro vyslovilo 96, proti 70, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Nyní budeme hlasovat o čl. 5 pod bodem 1 až 5 jako o jednom komplexním návrhu. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 235 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 235 se z přítomných 191 vyslovilo 97 pro, 68 proti, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Bod c) 3 byl stažen na můj návrh, takže můžeme hlasovat nyní o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. d) a je to jeden komplexní pozměňovací návrh, takže o něm budeme hlasovat jako o celku, přičemž chci upozornit, že pod bodem d) je špatný přepis, ze stenozáznamu by to bylo jasné, kde slovo "nepřevyšuje" má být slovo "převyšuje". To jen pro stenozáznam. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje tento pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 236 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 236 se z přítomných 191 pro vyslovilo 112, proti 74, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Pod písmenem e) je pozměňovací návrh pana poslance Škromacha, o kterém jsme rozhodli.

Přicházíme k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Marvanové. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 237. Kdo je pro tento návrh paní poslankyně Marvanové? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 237 se z přítomných 191 pro vyslovilo 81, proti 89. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Pod písmenem g) jsou pozměňovací návrhy pana poslance Štraita. Protože jsme již hlasováním rozhodli o přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Janečka, domnívám se, že body g1, g3, g4 a g5 jsou nehlasovatelné. Proto přistoupíme rovnou k hlasování o bodu g2. Pokud by pan poslanec Štrait neměl námitku, spojil bych hlasování s bodem g9 a g10, protože se jedná o zdravotní příplatek a zároveň o jeho další legislativní úpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že pan poslanec Štrait souhlasí, je možné to provést tímto způsobem.

 

Poslanec Václav Krása: Ještě jednou upřesním, že pan ministr nesouhlasí a zpravodaj také nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 238. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 238 se z přítomných 191 pro vyslovilo 95, proti 94. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Nyní přicházíme k pozměňovacím návrhům uvedeným pod čísly g6 a g7. Domnívám se, že upravují stejnou problematiku a hlasování o nich je možné spojit do jednoho hlasování, pokud pan poslanec nemá námitky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec souhlasí.

 

Poslanec Václav Krása: Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 239. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 239 se z přítomných 191 pro vyslovilo 95, proti 91. Tento návrh nebyl přijat.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP