Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
28. schůze

Procedurální hlasování
1 - 9 (7. 2. 1995), 36 - 38 (8. 2. 1995), 102 - 106, 212 (9. 2. 1995)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
10 - 22 (7. 2. 1995)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv
23 - 26 (7. 2. 1995)

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 11. dodatkový protokol k Úmluvě k ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní ustavený, přijatý ve Štrasburku dne 11. května 1994 /sněmovní tisk 1249/
30 (7. 2. 1995)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, podepsaná dne 15. září 1994 v Praze /sněmovní tisk 1290/
27 (7. 2. 1995)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Jakartě dne 4. října 1994 /sněmovní tisk 1323/
28 (7. 2. 1995)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná dne 24. října 1994 v Praze /sněmovní tisk 1312/
29 (7. 2. 1995)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1298 a 1458/
31 - 35 (7. 2. 1995)

8. Vládní návrh zákona o regulaci reklamy /sněmovní tisky 1289 a 1460/
188 - 206 (9. 2. 1995)

9. Rezignace členky Rady České tiskové kanceláře
39 - 59 (8. 2. 1995)

10. Rezignace některých členů Rady Státního fondu kultury České republiky
60 (8. 2. 1995)

11. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
61 (8. 2. 1995)

12. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
83 - 85 (8. 2. 1995)

13. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
86 - 88 (8. 2. 1995)

14. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
62 (8. 2. 1995)

15. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 228/
63 (8. 2. 1995)

16. Návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do Meziparlamentní unie a do Evropského parlamentu
64 (8. 2. 1995)

17. Návrh na zastoupení poslaneckých klubů ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
65, 82 (8. 2. 1995)

18. Návrh na vzetí zpět návrhu posl. Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /návrh zákona uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 228/
66 (8. 2. 1995)

19. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., /sněmovní tisk 1367, 1465/
67 (8. 2. 1995)

20. Návrh posl. Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 213 a 344/
68 - 69 (8. 2. 1995)

21. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT, ZÁSAH a VLNA" a případně obdobnými akcemi
70 - 74 (8. 2. 1995)

22. Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisky 1192 a 1343/
75, 81 (8. 2. 1995)

23. Návrh posl. Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1197 a 1344/
76 - 77 (8. 2. 1995)

24. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
107 - 109 (9. 2. 1995)

25. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
110 - 183 (9. 2. 1995)

26. Návrh posl. Libora Nováka /1958/ na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. /sněmovní tisky 1367 a 1465/
94 - 101 (8. 2. 1995)

27. Návrh poslance Ivana Vrzala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1433/
89 - 91 (8. 2. 1995)

28. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví některé povinnosti při vydávání a veřejném šíření neperiodických publikací, /sněmovní tisk 1358, 1455/
207 (9. 2. 1995)

29. Vládní návrh zákona o regulaci reklamy, /sněmovní tisk 1289, 1460/
184 - 185 (9. 2. 1995)

30. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1507/
186 (9. 2. 1995)

31. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona a mezinárodní smlouvy, /sněmovní tisk 1510, 1511/
208 (9. 2. 1995)

32. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
209 - 211 (9. 2. 1995)

33. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
92 - 93 (8. 2. 1995), 213 (9. 2. 1995)

34. Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, /sněmovní tisk 1043, 1284/
187 (9. 2. 1995)

35. Návrh na vzetí zpět návrhu na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 /návrh uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 1221/
78 (8. 2. 1995)

36. Rozpočet Fondu dětí a mládeže a rozpočet majetku ve vlastnictví České republiky spravovaného Fondem na rok 1995 /sněmovní tisk 1379/
79 (8. 2. 1995)

37. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1995 /sněmovní tisk 1380/
80 (8. 2. 1995)


ISP (příhlásit)