Stenografický zápis 28. schůze, 8. února 1995


(Jednání zahájeno v 9.40 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


VIII. Vládní návrh zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, podle sněmovních tisků 984 a 1461

Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Vladimír Šuman
Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Vladimír Budinský


IX. Rezignace členky Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


X. Rezignace některých členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XII. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XIII. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XIV. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Předseda PSP Milan Uhde


XV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 228

Poslanec Petr Koháček


XVI. Návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do Meziparlamentní unie a do Evropského parlamentu

Poslankyně Marie Stiborová


XVII. Návrh poslance Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1364 a 1463

Poslanec Jan Krámek
Poslanec Tomáš Svoboda
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Tomáš Svoboda


XVIII. Návrh poslance Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.186/1992 Sb.,o služebním poměru příslušníků Policie České republiky ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1365 a 1464

Poslanec Jan Krámek
Poslanec Tomáš Svoboda
Poslankyně Milada Kadlecová
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Tomáš Svoboda
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Tomáš Svoboda
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslankyně Milada Kadlecová
Poslanec Tomáš Svoboda
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Tomáš Svoboda


XIX. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1367 a 1465

Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Jan Černý
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Marek Benda


XX. Návrh poslance Ivana Vrzala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1433 a 1486

Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Petr Brodský


XXI. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT, ZÁSAH a VLNA a případně obdobnými akcemi

Poslanec Tomáš Fejfar


XXII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. prosince 1994 do 6. února 1995, podle sněmovního tisku 1498

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXIII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 5. prosince 1994 do 6. února 1995, podle sněmovního tisku 1499

Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 12.21 hodin.)
(Schůze byla opět zahájena ve 14.40 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XIX. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1367 a 1465

Poslanec Jan Černý
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XIV. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXIV. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Vladimír Koronthály


XXV. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Vladimír Koronthály


XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, podle sněmovních tisků 1366 a 1469

Ministr obrany Vilém Holáň
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Václav Klučka
Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Tomáš Fejfar


XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu

Poslanec Josef Pavela
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Otakar Vychodil
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Vladimír Šuman
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání přerušeno v 15.40 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.32 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXV. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Robert Kolář


XXIV. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví některé povinnosti při vydávání a veřejném šíření neperiodických publikací, podle sněmovních tisků 1358 a 1455

Ministr kultury ČR Pavel Tigrid
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec František Kozel
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Martin Přibáň
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání přerušeno v 17.10 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.55 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXIX. Vládní návrh zákona o regulaci reklamy, podle sněmovních tisků 1289 a 1460

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Jiří Faifr
Poslanec Václav Trojan
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena v 19.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP