Stenografický zápis 28. schůze, 9. února 1995


(Jednání zahájeno v 9.10 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXX. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1507-1509

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona a mezinárodní smlouvy, podle sněmovních tisků 1510 a 1511

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXIV. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Robert Kolář


XXXII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Poslanec Jiří Hájek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jiří Hájek
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Vladimír Procházka
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Václav Frank
Poslanec Vratislav Votava
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ladislav Body
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jozef Wagner


XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno v 11.10 hodin.)
(Schůze opět zahájena 11.18 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Jan Bláha
Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Josef Valenta
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Josef Valenta
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Milada Kadlecová
Poslanec Josef Valenta
Poslanec Michal Kraus
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Michal Kraus
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Michal Kraus
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Michal Kraus
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Michal Kraus
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Michal Kraus
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ladislav Body
Poslankyně Květoslava Čelišová
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Jednání zahájeno v 15.08 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXIX. Vládní návrh zákona o regulaci reklamy, podle sněmovních tisků 1289 a 1460

Poslanec Robert Kolář


XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Poslanec Vratislav Votava
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Vratislav Votava
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Miroslav Čapek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miroslav Čapek
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Ladislav Nedorost
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslanec Pavel Seifer
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jiří Drápela
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Zdeněk Trojan
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jaroslav Melichar
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena v 17.20 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.04 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Jaroslav Broulík


XXXIV. Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, podle sněmovních tisků 1043 a 1284

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Vladimír Šuman


XXXV. Pojistný plán Zemědělsko-potravinářské zdravotní pojišťovny na rok 1995

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Miroslav Raška


XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992, podle sněmovního tisku 1416

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Petr Nečas


XXIX. Vládní návrh zákona o regulaci reklamy, podle sněmovních tisků 1289 a 1460

Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena do 20.10 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 20.12 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Vladimír Koronthály
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Vladimír Šuman
Poslankyně Anna Röschová
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Anna Röschová
Předseda PSP Milan Uhde


XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, podle sněmovních tisků 1428 a 1466

Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Josef Effenberger


XXXVIII. Návrh na vzetí zpět návrhu na zvýšení prostředků pracovníků rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1221

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický


XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1470 a 1500

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Zbyšek Stodůlka


XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu

Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Václav Čundrle
Předseda PSP Milan Uhde

(Konec schůze ve 21.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP