Stenografický zápis 28. schůze, 7. února 1995

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Jan Černý
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Richard Mandelík
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Tomáš Ježek


I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1435 - 1440 a 1477 - 1483

Předseda PSP Milan Uhde


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1441, 1442, 1484 a 1485

Předseda PSP Milan Uhde


III. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 11. dodatkový protokol k Úmluvě k ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní ustavený, přijatý ve Štrasburku dne 11. května 1994, podle sněmovního tisku 1249

Předseda PSP Milan Uhde


IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, podepsaná dne 15. září 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1290

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslankyně Kateřina Lojdová
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník


V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Jakartě dne 4. října 1994, podle sněmovního tisku 1323

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Petr Nečas


VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná dne 24. října 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1312

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Petr Nečas


III. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 11. dodatkový protokol k Úmluvě k ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní ustavený, přijatý ve Štrasburku dne 11. května 1994, podle sněmovního tisku 1249

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jaromír Kalus
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Jaromír Kalus


VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1298 a 1458

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Dalibor Štambera
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Petr Brodský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslankyně Anna Röschová
Poslankyně Anna Röschová

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.30 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Anna Röschová


VIII. Vládní návrh zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, podle sněmovních tisků 984 a 1461

Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Jaroslav Matějka
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jaroslav Unger
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Václav Frank
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Miloš Skočovský
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 17.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP