Úterý 7. února 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Dobře. Táži se tedy sněmovny, kdo bude v 8. hlasování na této schůzi podporovat návrh poslance Tomáše Ježka, aby byl program 28. schůze rozšířen o bod pod názvem Smlouva o zabránění dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Korejskou republikou podle sněmovního tisku 1416 jako nový bod 40.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 8. hlasování skončilo.

Ze 183 přítomných bylo 171 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 7 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 28. schůze Poslanecké sněmovny, jak vám byl písemně zaslán a jak jste jej upravili svými schválenými pozměňovacími a doplňovacími návrhy. 9. hlasování na této schůzi.

Kdo souhlasí s tímto návrhem pořadu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 9. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 141 pro, 4 proti, 32 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Program 28. schůze byl schválen a budeme se jím řídit.

Přistoupíme k prvnímu bodu. Je to

l.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu jsme obdrželi celkem 13 sněmovních tisků, a to pod čísly 1435 až 1440 a 1477 až 1483. Táži se, zda má někdo k předloženým návrhům dotaz nebo připomínku. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednání zásad zákona uvedeném ve sněmovním tisku 1435. Týká se novely zákona o přestupcích. 10. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 10. hlasování skončilo.

Ze 179 přítomných bylo 100 pro, 6 proti, 47 se zdrželo, 26 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1436. Týká se poplatku za uložení odpadů. 11. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 11. hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných bylo 113 pro, 2 proti, 43 se zdrželo, 20 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1437. Týká se školského zákona. 12. hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 12. hlasování skončilo.

Pro bylo 93, 18 proti, 40 se zdrželo, 27 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona, uvedeném ve sněmovním tisku 1438. Týká se státní správy a samosprávy ve školství.

13. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 13. hlasování skončilo.

Na této schůzi je 179 přítomných poslanců, z toho 103 pro, 14 proti, 42 se zdrželo, 20 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1439. Týká se působnosti Úřadu pro jadernou bezpečnost.

14. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 14. hlasování skončilo.

179 přítomných, 111 pro, 6 proti, 32 se zdrželo, 30 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o dalším návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona, uvedeném ve sněmovním tisku 1440. Týká se daní z příjmů.

15. hlasování. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 15. hlasování skončilo.

146 hlasů pro, 2 proti, 9 se zdrželo, 22 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1477. Týká se změn některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře.

16. hlasování rozhodne o osudu tohoto návrhu. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 178 přítomných bylo 98 pro, 12 proti, 38 se zdrželo, 30 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1478. Týká se dluhopisů.

17. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 179 přítomných bylo 120 pro, 3 proti, 33 se zdrzelo, 23 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1479. Týká se stavebního spoření.

18. hlasování. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 177 přítomných bylo 126 pro, nikdo proti, 26 se zdrželo, 25 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Všechny vás odhlašuji a žádám vás, abyste se znovu přihlásili za pomoci svých magnetických registračních karet. Děkuji vám.

Budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona, uvedeném ve sněmovním tisku 1480. Týká se opatření ke Svazové republice Jugoslávie.

19. hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 161 přítomných bylo 123 pro, 2 proti, 33 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1481. Týká se Vojenského obranného zpravodajství.

20. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 164 přítomných bylo 99 pro, 8 proti, 47 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném v tisku 1482. Týká se ocenění národního boje za osvobození.

21. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 164 přítomných bylo 89 pro, 29 proti, 29 se zdrželo, 17 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

A konečně budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona, uvedeném ve sněmovním tisku 1483. Týká se rozpočtových pravidel.

22. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 165 přítomných bylo 106 pro, 1 proti, 48 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Vyrovnali jsme se s prvním bodem pořadu 28. schůze.

Dalším bodem je

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání

návrhů zákonů a mezinárodních smluv

K tomuto bodu jsme obdrželi 4 sněmovní tisky pod čísly 1441, 1442, 1484 a 1485. Protože se podle § 75 jednacího řádu o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

V 23. hlasování rozhodneme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1441. Týká se poplatků za uložení odpadů. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 165 přítomných bylo 88 pro, 9 proti, 39 se zdrželo, 29 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o dalším návrhu na výjimečné zkrácení zákonné lhůty. Je uveden ve sněmovním tisku 1442 a týká se daní z příjmů.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 24. hlasování skončilo.

Ze 165 přítomných bylo 125 pro, 13 proti, 8 se zdrželo, 19 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Další návrh je uveden ve sněmovním tisku 1484 a týká se opatření ke Svazové republice Jugoslávie.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to ve 25. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 25. hlasování skončilo.

Ze 163 přítomných bylo 101 pro, 14 proti, 22 se zdrželo, 26 nehlasovalo.

Odhlásím vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Budeme hlasovat o posledním návrhu na výjimečné zkrácení zákonné lhůty. Je uveden ve sněmovním tisku 1485 a týká se rozpočtových pravidel. 26. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 145 přítomných bylo 76 pro, 12 proti, 38 se zdrželo, 19 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Vyrovnali jsme se s druhým bodem, jehož projednání nám uložil schválený pořad 28. schůze.

Paní poslankyně a páni poslanci, prosím o utišení. Přistoupíme k třetímu bodu, je to

III.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně

Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu

11. dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv

a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní

ustavený, přijatý ve Štrasburku dne 11. května 1994

Vládní návrh je uveden ve sněmovním tisku 1249. Svým charakterem spadá do rámce ustanovení čl. 10 Ústavy České republiky, které praví, že ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. Článek 39 odst. 4 Ústavy České republiky pak stanoví, že ke schválení mezinárodní smlouvy podle čl. 10 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců. To jsem považoval za nezbytné zdůraznit v úvodu tohoto bodu.

Z pověření vlády odůvodní návrh ministr zahraničních věcí pan Josef Zieleniec. Prosím ho, aby se ujal slova.

Prosím pracovníky kanceláře, aby upozornili pana ministra Zieleniece, že je řada na něm. (Ministr Zieleniec přichází.)

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, došlo k malému nedorozumění a dohadům, zda tato smlouva přísluší do sféry ministerstva zahraničí, nebo ministerstva spravedlnosti. Než se toto nedorozumění vysvětlí, doporučuji, abychom přistoupili k bodu čtvrtému, neboť jeho předkladatel pan místopředseda vlády a ministr financí Kočárník je připraven.

Je třeba o tom dát hlasovat, nebo můžeme vzít na vědomí, že tuto úpravu uděláme bez hlasování? Nevidím námitky, a prosím tedy, abychom přistoupili k bodu čtvrtému, je to

IV.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně

Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu

Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou

republikou a Evropskou investiční bankou, podepsaná

dne 15. září 1994 v Praze (sněmovní tisk 1290)

Návrh je uveden v tomto sněmovním tisku a z pověření vlády jej odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložená Rámcová dohoda je smluvně právním základem pro poskytování úvěrů České republice a českým ekonomickým subjektům Evropskou investiční bankou a stanoví základní obecné podmínky pro poskytování těchto úvěrů. Chci říci, že tento dokument je standardním dokumentem, který aplikuje Evropská investiční banka u nečlenských států Evropské unie, to znamená především u zemí střední a východní Evropy. Teprve na základě uzavřené Rámcové dohody je Evropská investiční banka připravena uvolňovat finanční prostředky. Tyto prostředky, jak jistě víte, byly rozhodnutím Rady Evropské unie a Rady guvernérů Evropské investiční banky vyčleněny až do výše 3 mld. ECU pro projekty v zemích střední a východní Evropy na dobu tří let počínaje rokem 1994.

Pro každý jednotlivý projekt, na který poskytne Evropská investiční banka úvěr, musí být na základě této smlouvy uzavřeny samostatné dohody, přičemž je obvyklé, že Evropská investiční banka vyžaduje uzavření garančních dohod. Podotýkám, že předložená Rámcová dohoda je obsahově shodná s textem Rámcové dohody, podepsaná Českou republikou v roce 1993, a Rámcové dohody, podepsané bývalou ČSFR v roce 1991.

Vážené pani poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych apelovat na vás, aby byl vysloven souhlas s touto dohodou, neboť schválení Rámcové dohody Poslaneckou sněmovnou Parlamentu je pro Českou republiku velmi důležité. Na ukončení legislativního procesu schvalování této dohody se vážou konkrétní projekty, které Evropská investiční banka bude podporovat. Je například uzavřen finanční kontrakt na projekt ropovodu Ingolstadt - Kralupy ve výši 100 mil. ECU, dále je uzavřen finanční kontrakt s Českými drahami ve výši 125 mil. ECU na projekt železničního koridoru l, uvažuje se o účasti na silničních projektech zhruba ve výši 150 mil. ECU a s celou řadou dalších projektů.

Dovolte mi, abych vám doporučil tuto dohodu ke schválení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí panu Kočárníkovi a prosím, aby se slova ujala společná zpravodajka výborů Poslanecké sněmovny paní poslankyně Kateřina Lojdová a podala zprávu o jednání ve výborech. Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Kateřina Lojdová: Dámy a pánové, projednávanou rámcovou dohodu o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou podepsanou dne 15. září 1994 v Praze měly na programu dva výbory: výbor rozpočtový a výbor zahraniční. Výbor rozpočtový ji projednal na své schůzi 18. ledna a usnesením č. 376 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vyslovit souhlas s touto dohodou. Zahraniční výbor projednal rámcovou dohodu též 18. ledna a usnesením č. 404 také Poslanecké sněmovně Parlamentu doporučuje rámcovou dohodu ke schválení.

Dovolte, abych přednesla návrh na následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s rámcovou dohodou o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou podepsanou dne 15. září 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1290."

Na závěr bych ještě ráda předeslala, že s ohledem na zájem České republiky o členství v Evropské unii je nanejvýš žádoucí ukončení legislativního procesu schvalování Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou. Také proto, že jak už řekl pan ministr, na základě této dohody mohou být využity v České republice finanční prostředky z Evropské investiční banky, které jsou velmi výhodné a jsou určeny již pro jednotlivé konkrétní projekty, tak jak je pan ministr jmenoval. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní společné zpravodajce výborů poslankyni Kateřině Lojdové a otvírám rozpravu. Nemám do ní žádné písemné přihlášky, ale vidím, že se do diskuse hlásí pan poslanec Svatomír Recman. Má slovo.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já mám jen jeden dotaz na předkladatele pana ministra Kočárníka. Můj dotaz se týká článku 13 uvedeného tisku, kde se říká, že představitelé banky, jejichž práce bude spojena s touto dohodou, budou využívat určitých výsad a imunit a v odst. a) se říká, že budou vyňati z právního a administrativního řízení, pokud jde o ústřední činnost jimi prováděnou kromě případů, kdy se banka této imunity vzdá.

Z toho kontextu není jasné, o co se jedná. Chtěl bych se zeptat pana ministra, o jaký okruh právního a administrativního řízení se jedná a jaká výjimka se schválením této smlouvy poskytuje. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Hlásí se někdo další do rozpravy? Není tomu tak. Táži se, zda pan ministr chce odpovědět na dotaz. V tom případě mu udílím slovo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na dotaz pana poslance Recmana bych odpověděl asi tak, že tento rozsah, který je navržen v tomto článku, je obdobný v zásadě diplomatické imunitě. Tyto výhody a výsady používají pracovníci banky všude. To je standardní systém zabudovaný do těchto dohod.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi, a protože nevidím ani nemám žádné další přihlášky do rozpravy, rozpravu uzavírám. Táži se pana místopředsedy vlády, zda chce použít svého práva a pronést závěrečné slovo. Není tomu tak. Paní společná zpravodajka má nějakou poznámku nebo slovo na závěr? Ani ona nemíní svého práva využít. Pozměňovací návrhy žádné nebyly. Táži se sněmovny, zda si přeje, aby paní společná zpravodajka ještě jednou přečetla znění usnesení, o němž budeme hlasovat. Není tomu tak. Znění textu je v plném povědomí poslankyň a poslanců. Já vás ale odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali, protože byl patrný pohyb ve sněmovně.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení: " Poslanecká sněmovna souhlasí s rámcovou dohodou o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, podepsanou dne 15. září 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1290."

27. hlasování na této schůzi. Kdo jste pro přijetí návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 27. hlasování skončilo.

Ze 118 přítomných bylo 109 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Vyrovnali jsme se se 4. bodem, a protože jsme dostali zprávu o tom, že odstraňování vzniklého nedorozumění stále ještě trvá, chci vás požádat, zda byste souhlasili, abychom bez hlasování o změně pořadu přistoupili k bodu bezprostředně následujícímu, to jest pátému, který je rovněž bodem, jejž má v péči pan místopředseda vlády Kočárník. Není žádná námitka.

Přistoupíme tedy k bodu

V.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České

republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou

České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení

dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní

z příjmu, podepsaná v Jakartě dne 4. října 1994

(sněmovní tisk 1323)

Vládní návrh je uveden v tomto sněmovním tisku a z pověření vlády jej odůvodní opět místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Pane místopředsedo vlády, prosím ujměte se slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády předkládám Parlamentu Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daně z příjmů.

Mezinárodní dvojí zdanění snižuje příjmy, které podnikům a občanům jednoho státu plynou z jiného státu. Protože příčinou tohoto dvojího zdanění je kolize daňových zákonů dvou států, může být takové zdanění účinně vyloučeno jen opatřením obou států vzájemně koordinovaným mezinárodní smlouvou. Proto také smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou součástí našeho právního řádu. Česká republika má v současné době sjednáno zhruba 30 obdobných smluv.

Chtěl bych říci, že tato smlouva, kterou máte před sebou, je standardní smlouvou vycházející z modelu OECD. Česká republika má ve vzájemných vztazích s Indonésií v hospodářské oblasti platnou obchodní smlouvu uzavřenou v květnu 1994 a připravuje smlouvu o podpoře a ochraně investic.

Doporučuji sněmovně, aby smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Indonésií schválila. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi. Slovo má společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Petr Nečas. Bude vás informovat o jednání ve výborech. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o projednávání této smlouvy ve výborech Poslanecké sněmovny. V souladu s rozhodnutím organizačního výboru projednávaly tuto smlouvu dva výbory, výbor zahraniční a výbor rozpočtový a oba výbory přijaly kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.

Jak už bylo řečeno, důvodem k uzavření těchto smluv je vlastně kolize dvou národních zákonodárství v oblasti, která není regulována mezinárodním právem, a proto je dána do ošetření v rámci bilaterálních smluv. Velmi vítáme každou takovou smlouvu, která zvyšuje šanci našich podnikatelských subjektů v těchto teritoriích, především v tak perspektivním teritoriu, jako je jedna z členských zemí ASEAN, jedna ze zemí, která zaznamenává největší hospodářský růst.

Jak již bylo řečeno, jedná se o standardní smlouvu, vypracovanou podle vzoru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, která přesto obsahuje několik drobných výjimek od tohoto vzoru vzhledem k charakteru indonéské ekonomiky a jejímu rozvojovému charakteru.

Dovolil bych si proto jménem obou výborů doporučit přijetí tohoto návrhu a přečíst návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Jakartě dne 4. října 1994, ve kterém Poslanecká sněmovna souhlasí se Smlouvou mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsanou v Jakartě dne 4. října 1994, podle sněmovního tisku 1323.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP