Sněmovní tisk 1290
Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi ČR a Evropskou inv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Smlouva předložena sněmovně dne 1994-10-25.
    Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
    Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1290 dne 1994-10-31.
  • Organizační výbor určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor.
      Smlouva byla dne 7. 2. 1995 na 28. schůzi schválena (usnesení č. 563).


ISP (příhlásit)