Hlasování
28. schůze, 8. 2. 1995

Procedurální hlasování
36 - 38 (8. 2. 1995)

9. Rezignace členky Rady České tiskové kanceláře
39 - 59 (8. 2. 1995)

10. Rezignace některých členů Rady Státního fondu kultury České republiky
60 (8. 2. 1995)

11. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
61 (8. 2. 1995)

14. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
62 (8. 2. 1995)

15. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 228/
63 (8. 2. 1995)

16. Návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do Meziparlamentní unie a do Evropského parlamentu
64 (8. 2. 1995)

17. Návrh na zastoupení poslaneckých klubů ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
65 (8. 2. 1995)

18. Návrh na vzetí zpět návrhu posl. Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /návrh zákona uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 228/
66 (8. 2. 1995)

19. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., /sněmovní tisk 1367, 1465/
67 (8. 2. 1995)

20. Návrh posl. Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 213 a 344/
68 - 69 (8. 2. 1995)

21. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT, ZÁSAH a VLNA" a případně obdobnými akcemi
70 - 74 (8. 2. 1995)

22. Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisky 1192 a 1343/
75 (8. 2. 1995)

23. Návrh posl. Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1197 a 1344/
76 - 77 (8. 2. 1995)

35. Návrh na vzetí zpět návrhu na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 /návrh uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 1221/
78 (8. 2. 1995)

36. Rozpočet Fondu dětí a mládeže a rozpočet majetku ve vlastnictví České republiky spravovaného Fondem na rok 1995 /sněmovní tisk 1379/
79 (8. 2. 1995)

37. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1995 /sněmovní tisk 1380/
80 (8. 2. 1995)

22. Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisky 1192 a 1343/
81 (8. 2. 1995)

17. Návrh na zastoupení poslaneckých klubů ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
82 (8. 2. 1995)

12. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
83 - 85 (8. 2. 1995)

13. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
86 - 88 (8. 2. 1995)

27. Návrh poslance Ivana Vrzala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1433/
89 - 91 (8. 2. 1995)

33. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
92 - 93 (8. 2. 1995)

26. Návrh posl. Libora Nováka /1958/ na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. /sněmovní tisky 1367 a 1465/
94 - 101 (8. 2. 1995)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)