Sněmovní tisk 763
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: Skopal Ladislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 763/0 dne 5. 3. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2009. Vláda zaslala stanovisko 1. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 4. 2009 jako tisk 763/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 160, dokument 160/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 7. 10. 2009 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 160/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 317).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 10. 2009 poslancům jako tisk 763/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 10. 2009 poslancům jako tisk 763/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 11. 2009 na 64. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 133, usnesení č. 1461).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 11. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 419/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: univerzita, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)