Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Celkem nalezeno 19 tisků.
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 44/0 Novela zákona o krajích (krajské zřízení) Návrh zákona zastupitelstva kraje Vráceno
 45/0 Novela z. o integrovaném záchranném systému Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět v 2. čtení
 96/0 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 68/2007 Sb.
 115/0 Novela zákona o obcích (obecní zřízení) Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 141/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 216/2007 Sb.
 143/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 276/0 Novela z. o místním referendu Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 320/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní - RJVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 341/0 Novela z. v oblasti cen - RJ Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 183/2008 Sb.
 439/0 Vl.n.z. o Policii ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 273/2008 Sb.
 440/0 Vl.n.z. o Policii ČR - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 274/2008 Sb.
 457/0 Novela z. o místních poplatcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 348/2009 Sb.
 519/0 Novela zákona o obcích (obecní zřízení) - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 298/2008 Sb.
 643/0 Návrh zákona o stížnostech Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
 737/0 Návrh zákona o krajském referendu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 118/2010 Sb.
 759/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 320/2009 Sb.
 775/0 Návrh z. o přech. věcí z majetku ČR do vlast. Pardub. kraje Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 138/2010 Sb.
 902/0 Novela z. o ochraně přírody a krajiny - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 381/2009 Sb.
 1045/0 Novela z. o VÚSC Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení


ISP (příhlásit)