Sněmovní tisk 44/0
Novela zákona o krajích (krajské zřízení)
ISP (příhlásit)