Sněmovní tisk 115/0
Novela zákona o obcích (obecní zřízení)
ISP (příhlásit)