Sněmovní tisky
Mgr. Ondřej Benešík - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 35 tisků. (2. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 855/0 Novela z. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v roce 2020 - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 883/0 N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 896/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 252/2021 Sb.
 907/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 953/0 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 974/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 978/0 Novela z. o platu představitelů státní moci - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 587/2020 Sb.
 985/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1031/0 N. z. o úpravách poskytování ošetřovného - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1039/0 N.z. - odškodňovací zákon Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1094/0 Novela z. o kompenzačním bonusu - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1109/0 N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1167/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1249/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava

1 2ISP (příhlásit)