Sněmovní tisk 985/0
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t098500.pdf (Dokument PDF, 470 KB)t098500.docx (Dokument DOCX, 29 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0985a0.pdf (Dokument PDF, 572 KB)t0985a0.docx (Dokument DOCX, 25 KB)

Rozesláno poslancům

31. srpna 2020 v 9:20
ISP (příhlásit)