Sněmovní tisk 1094/0
Novela z. o kompenzačním bonusu - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t109400.pdf (Dokument PDF, 234 KB)t109400.docx (Dokument DOCX, 23 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1094a0.pdf (Dokument PDF, 126 KB)t1094a0.docx (Dokument DOCX, 18 KB)

Rozesláno poslancům

23. listopadu 2020 v 14:39
ISP (příhlásit)