Sněmovní tisk 1167/0
Novela z. - zákoník práce

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t116700.pdf (Dokument PDF, 332 KB)t116700.docx (Dokument DOCX, 32 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1167a0.pdf (Dokument PDF, 189 KB)t1167a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

22. února 2021 v 11:57
ISP (příhlásit)